Aktiespararna

Sista chansen för Ericsson

Av Redaktionen
29 mars 20184 min lästid

En mycket lättad avgående styrelseordförande, Leif Johansson, ersattes på ordförandeposten av en allvarlig, Ronnie Leten – en tydlig markering från Investors sida. Wallenbergarna spelar ut sitt starkaste kort och nu ska det bli andra bullar i Ericsson.

Storägarnas ambition är uppenbarligen att få till stånd en positiv utveckling för Ericsson. Den nya strategin måste ge resultat. Vd Börje Ekholm förväntas fullborda satsningen och kunna vända siffrorna till plus för Ericsson.

En välbesökt stämma, med inte mindre än 550 deltagare, lyssnade andäktigt till vd Börje Ekholm när han berättade om affärsstrategierna och det gångna året.

Aktiespararna var aktiva på stämman genom sin bevakare Christopher Ödmann som bland annat frågade hur affärsstrategin hade fungerat? Har den gett något resultat? Vad har förbättrats mot innan affärsstrategin implementerades?"

Börje Ekholm pekade på stora förändringar i form av förenklingar, ökad tydlighet och ökad snabbhet mot kunderna. ”Man kan se ett mätbart resultat genom att vi har ökat våra marknadsandelar på flera områden” sade Ekholm.

Begränsade investeringar inom mobilt bredband i Europa påverkar, enligt Ekholm, försäljningen negativ. Operatörerna satsar istället på fast infrastruktur.

”Håller operatörerna på att överge mobilt bredband? Varför? Finns det liknande tecken på andra marknader?", frågade Aktiespararna.

VD svarade: ”Europa investerar i fiber, men resurser saknas för stora investeringar i mobilt bredband i Europa”. En anledning kunde vara de nya roamingavgifterna, trodde Ekholm, men sådana tecken finns inte på andra marknader.

”Olika områden, länder, kontinenter har olika behov och vi tror att det kommer göras satsningar på både fast och mobilt bredband framöver”, sade Ekholm.

Ekholm trodde vidare att sammanslagningar såsom Tele2 och ComHem låg i korten på marknader utanför Sverige. Trenden går tydligt mot samarbeten mellan mobilt och fast bredband i olika former.

En annorlunda fråga som togs upp på stämman var ”Digitalisering av Ericssonstämman”. Aktiespararnas Christopher Ödmann väckte frågan.

”Ericsson var ett av de första börsbolagen med röstdosor men sedan har inte mycket hänt”, konstaterade Ödmann och fortsatte: Ni har berättat om hur ni har använt videokonferenser för att spara på resor, men skulle det nu inte vara dags att ta nästa steg som att sända bolagsstämman live på nätet? Det skulle möjliggöra för aktieägare att följa stämman oavsett var man befinner sig! I ett nästa steg skulle man kunna öppna upp för frågor från ägare som inte är på plats och därefter skulle man kunna ta steget till ett röstförfarande med någon smart, digital e-legitimation!"

”Det finns mycket man skulle kunna fundera på, men vi har faktiskt inte haft några sådana funderingar, svarade VD Börje Ekholm. ”Det finns flera svårigheter rent praktiskt”, sade Ekholm, varefter han konstaterade: ”T.ex. finns inte BankID i hela världen, så det finns vissa problem som måste lösas för att röstning ska kunna på ett säkert sätt”. Avslutningsvis lovade dock Ekholm att Ericsson skulle fundera på frågan om digitalisering av bolagsstämman.

Säkerhet var en fråga som ventilerades i flera sammanhang på Ericssonstämman. Bolaget fick frågan om det fanns tillräcklig säkerhet i systemen? Ericsson följer frågan noga för att kontroll på nya händelser inom detta mycket viktiga område.

Aktiesparar-initiativen på Ericssonstämman handlade – såsom många gånger förr – om lika röstvärde för alla aktier och därtill om differentierad arvodesplan för styrelseledamöter, inklusive den nye, dynamiske ordföranden.

Dela med dig