Aktiespararna

SJR-spåren förskräcker!

Av Bolagsbevakningen
10 augusti 20182 min lästid

I onsdags, den varmaste dagen i mannaminne, höll SJR en extrastämma för att besluta om ett incitamentsprogram. Att det föreslagna programmet riktade sig till alla anställda gillades av Aktiespararna som dock inte ansåg att styrelsen och grundaren, varav den sistnämnde redan äger 23 procent av SJR, borde tilldelas optioner.

Aktiespararna anser att incitamentsprogram ska beslutas av årsstämman eftersom den tilldrar sig många deltagare som, förutom att rösta, kan framföra sina synpunkter på beslutsförslaget.

När Aktiespararnas ombud, Leo Gillholm, framförde det argumentet så invände flera av SJR:s styrelseledamöter. De menade att det inte brukar komma så många fler på SJR:s årsstämmor än de fem som var närvarande på denna extra bolagsstämma.

Aktiespararnas motargument var att fler aktieägare håller koll på stämmokallelserna under årsstämmosäsongen än under juli – i synnerhet under detta års extremvarma julimånad.

Vidare förklarade styrelsen valet av stämmodatum med att styrelsen inte hade blivit klar med förslaget förrän i juli. Behovet av incitamentsprogram hade, enligt styrelsen, uppstått i maj – dvs. efter årsstämman. Styrelsen ville att programmet skulle vara på plats innan hösten.

Styrelsen besvarade inte Aktiespararnas invändningar som bland annat var att styrelseledamöter och grundaren knappast behöver optioner för stanna kvar och känna ”långsiktigt ägarengagemang” och ”samhörighet med bolaget”.

SJR in Scandinavia har två gånger tidigare infört optionsprogram. Båda gångerna har utgången blivit urusel. Den första gången var 2001 och den andra 2008. Börserna världen över sjönk kraftigt båda gångerna. Är det nu tredje gången gillt? Eller är SJRs tredje program en säljsignal för SJR-aktien eller rentutav aktiemarknaden?!

Eftersom grundaren Per Ogunro hade ca 99 procent av de närvarande rösterna på stämman, så röstades förslaget igenom. Aktiespararna reserverade sig emellertid mot beslutet.

Styrelseordförande Björn Sprängare ledde stämman på ett mycket elegant och inbjudande sätt. Stämningen var väldigt god, trots meningsskiljaktigheterna.

Författare och bevakare: Leo Gillholm

Dela med dig