Aktiespararna

Skanska om tillväxtmissen

Av Bolagsbevakningen
17 april 20182 min lästid

BOLAGSSTÄMMA. Skanskas tillväxtjakt har fått riskerna och kostnaderna att skena i Centraleuropa. Nu ska bolaget rensa ut förlustprojekten.

Skanska ägnade sin årsstämma åt att försöka förklara hur den negativa utvecklingen inom byggverksamheten ska brytas.

Det handlar om att Skanska måste fokusera på att minska riskerna i byggverksamheten; alltför många projekt hamnade i förlust 2017.

Projektbesluten ska ligga närmare styrelse och ledning i fortsättningen. Skanska går så långt att det nedprioriterar tillväxt framför ”säkra” marginaler.

Flera delsegment överges för att minska risken för förluster i projektportföljen, bland annat inom energisektorn i USA.

Tillväxtjakten har gått ut över riskhanteringen

Det är ingen hemlighet att vissa geografiska marknader gått särskilt dåligt. Aktiespararnas ombud, Claes Folkmar, frågade om den svaga utvecklingen i Polen/Tjeckien.

Skanskas vd, Anders Danielsson, var öppen i dialogen med aktieägarna på stämman. Han beskrev att Skanska hade varit för tillväxtorienterat, vilket gått ut över såväl riskhanteringen som budgeteringen av nya projekt.

På Aktiespararnas raka fråga om Skanska kommer krympa framöver bekräftade vd, om än vagt uttryckt, att Skanska kommer att krympa sin orderstock.

Ingen blev klokare

Claes Folkmar frågade även om vilka synergier som finns att hämta inom ramen för den nuvarande strukturen, och om styrelsen kunde beskriva hur synergierna ser ut mellan den amerikanska och den svenska byggverksamheten.

Ordföranden, Hans Biörck, svarade utförligt och ordrikt, men efter en lång utläggning kände sig varken Aktiespararna eller publiken klokare.

Dela med dig