Aktiespararna

Skanska bommar estimaten i det första kvartalet

Av Finwire/Redaktionen
8 maj 20244 min lästid
Skanskas rörelseresultatet kom in betydligt lägre än väntat, stark orderingång.
Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning i linje med förväntat i första kvartalet 2024 Rörelseresultatet var betydligt sämre än väntat. Orderingången var samtidigt stark.

Nettoomsättningen steg 4,3 procent till 36 389 miljoner kronor (34 878). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 36 721 miljoner kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 5 procent.

Rörelseresultatet blev 497 miljoner kronor (394), väntat rörelseresultat var 883 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 1,4 procent (1,1). Justerat för valutakurseffekter ökade rörelseresultatet med 32 procent.

Orderingången landade på 46 900 miljoner kronor (25 800). Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 83 procent. På rullande 12-månder var orderingången i förhållande till 117 procent (99) med en orderstock på historiskt hög nivå.

Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,7 miljarder kronor (1,0), motsvarande en rörelsemarginal 1,8 procent (2,8).

Vd kommenterar kvartalet

- Koncernens resultat för första kvartalet präglades av stark orderingång och lägre resultat inom Byggverksamheten. Försäljningsvolymerna inom Projektutveckling var små men vi såg en positiv utveckling av antal sålda bostäder och kvartalets uthyrningen stärktes av tecknandet av det största hyresavtalet i vår historia, kommenterar vd Anders Danielsson i delårsrapporten.

Inom Byggverksamheten var resultatet för första kvartalet stabilt i Norden och USA. Europa påverkades negativt av kostnader i ett tio år gammalt pågående projekt i Storbritannien.

- Vi fortsätter att hålla en god kvalitet i koncernens projektportfölj, vilken levererar ett robust resultat i ett säsongsmässigt litet första kvartal. Orderingången för koncernen var stark med bra bidrag från Norge och USA, vilket resulterade i en orderstock som nådde en ny historisk
högsta nivå vid utgången av kvartalet, fortsätter Danielsson.

Inom Bostadsutveckling ökade antal sålda bostäder i första kvartalet, dock från mycket låga nivåer. Resultatet påverkades av låga volymer i Norden och förluster i lågprissegmentet Boklok. Skanska fortsätter vara selektiva med att starta nya projekt och prioriterar investeringsmöjligheter på sina mest aktiva marknader, Centraleuropa och Norge.

Inom Kommersiell fastighetsutveckling gjordes inga försäljningar eller projektstarter under första kvartalet. Transaktionsmarknaderna är fortsatt svaga och under kvartalet har Skanska justerat marknadsvärden i den amerikanska portföljen. Bolaget fokuserar på uthyrning för att säkerställa ett attraktivt erbjudande på investerarmarknaden. Uthyrningen var god under första kvartalet, stärkt av det rekordstora hyresavtalet som tecknades i The Eight i Bellevue, i delstaten Washington i USA.

Portföljen i Förvaltningsfastigheter fortsätter leverera ett stabilt resultat, operationellt och finansiellt.

När det gäller marknadsutsikterna för kommande tolv månader gör Skanska bara en förändring jämfört med föregående rapport. Det gäller husbyggande i Centraleuropa där bolaget nu ser förbättrade utsikter jämfört med föregående kvartal. Övriga utsikter lämnas oförändrade.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig