Aktiespararna

Skatteverkets experts svar på läsarnas frågor

Av Redaktionen
9 mars 201811 min lästid
Snart är det dags att deklarera. Missade du chatten med Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket? Här är 13 frågor – och svar.

Östgöten: Vad innebär egentligen ordet "schablonskatt"? Hur påverkar termen min deklaration?

Johan Schauman: Har du fondandelar, ett investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas du för en schablonintäkt. Du behöver inte själv redovisa schablonintäkten i din deklaration, den är redan ifylld vid punkt 7.1, ”Schablonintäkter”. Schablonintäkten för fondandelar och investeringssparkonto beräknas av din bank eller ditt fondbolag, för bostadsuppskov beräknas den av Skatteverket.

Schablonintäkten för fondandelar är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar den 1 januari 2017. Skatten är 30 procent av schablonintäkten vilket motsvarar 0,12 procent av fondandelarnas värde. Har du till exempel fondandelar som är värda 100 000 kronor vid ingången av 2017 blir skatten 120 kronor.

Schablonintäkten för investeringssparkonto är 1,25 procent av ett kapitalunderlag (inkomståret 2017). Skatten är 30 procent av schablonintäkten vilket motsvarar 0,375 procent av underlaget. Har du till exempel ett kapitalunderlag på 100 000 kronor för 2017 blir skatten 375 kronor.

Schablonintäkten för bostadsuppskov är 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari 2017. Skatten är 30 procent av schablonintäkten vilket motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovet. Har du till exempel ett bostadsuppskov på 100 000 kronor blir skatten 501 kronor. Observera att schablonintäktens storlek inte påverkas om du gör en återföring av uppskov i årets deklaration.

Rebecka: Är det någon skillnad kring hur jag ska redogöra för mina utländska aktieinnehav jämfört med mina svenska i deklarationen?

Johan Schauman: Har du sålt utländska aktier ska du redovisa dessa på samma sätt som svenska aktier. Du redovisar vinster och förluster för marknadsnoterade aktier på bilaga K4. Har du dina aktier på ett investeringssparkonto behöver du inte redovisa detta. Istället schablonbeskattas dina tillgångar. Det innebär att du betalar en årlig skatt på värdet av dina tillgångar oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska inte deklarera de vinster och förluster som du gör på ett investeringssparkonto.

Berra: Hallå, Johan! Det har kommit till min kännedom att det är ett nyhetsfattigt år på deklarationsfronten. Men finns det någon sak som sticker ut lite extra ändå som är bra att känna till?

Johan Schauman: När det gäller värdepappersområdet är det inga förändringar för inkomståret 2017. För inkomståret 2018 är det två lite större förändringar. Det ena gäller ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs för utländska företag. Det andra gäller nya regler för hur schablonintäkten på ditt investeringssparkonto räknas ut.

En nyhet som ändå finns även om det kanske inte berör så värst många gäller avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring (Obs: inte kapitalförsäkring).

Skatteunderlaget för avkastningsskatt räknas ut genom att multiplicera kapitalunderlaget (ska finnas på KU52) med den genomsnittliga statslåneräntan året före inkomståret. Från och med inkomståret 2017 gäller att kapitalunderlaget alltid ska multipliceras med minst 0,5 procent. Eftersom den genomsnittliga statslåneräntan 2016 var 0,34 procent räknas skatteunderlaget för inkomståret 2017 därför ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 0,5 procent.

Här och här kan du läsa mer om förändringarna som rör avyttringstidpunkt vid konkurs för utländska företag och reglerna för hur schablonintäkten på ditt investeringssparkonto, som börjar att gälla första gången i deklarationen 2019.

Jörgen från Zakrisdal: Jag är lite ny när det kommer till det här med sparande och har ett aktie- och fondkonto i stället för ett vanligt ISK. Hur fungerar det här med att kvitta vinster mot förluster?

Johan Schauman: Om du sålt till exempel marknadsnoterade aktier med vinst och under samma år sålt marknadsnoterade aktier med förlust får du kvitta vinst mot förlust. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 procent (kvotering). Här kan du läsa mer om kvittning och kvotering.

Johan "vilse bland alla siffror": Hej! Jag sålde mitt aktieinnehav i ett bolag som jag var delägare i. Bolaget hade inte pengar att lösa ut mig så vi skrev en revers med ränta på beloppet det var skyldigt mig. Senare månader senare försätts bolaget i konkurs. Enligt konkursboet kommer det inte finnas tillräckligt med pengar för att täcka skulden till mig. Kan jag göra en avskrivning på det i min deklaration? Jag vill tillägga att jag också det senaste året sålt en lägenhet efter min fars bortgång, som jag ska skatta vinst för på nästan samma belopp som jag förlorade i när gamla bolaget gick i konkurs. Kan du inte direkt svara på min fråga så hade jag uppskattat om du kanske skulle kunna vägleda mej till var ja kan ta reda på information angående detta. Det är av en större summa :/

Johan Schauman: När ett aktiebolag försätts i konkurs anses alla de värdepapper som företaget har gett ut vara avyttrade. Enligt dina lämnade uppgifter har du en fordran som bör anses vara avyttrad den dag företaget försatts i konkurs. Är det ett svenskt aktiebolag som försatts i konkurs under 2017 bör du därför kunna få avdrag för din förlust. Onoterade fordringar redovisas på bilaga K4 under avsnitt D. 70 procent av förlusten är avdragsgill. Denna kvoterade förlust kan du sedan kvitta mot den skattepliktiga vinsten på lägenheten. Här kan du läsa mer om kvittningar och kvoteringar.

Medlem Unga Aktiesparare: Hej! Jag är 23 år och började att arbeta heltid under 2017. Betalar jag lägre skatt på min eftersom jag är under 25? Eller hur fungerar det?

Johan Schauman: Det är inte någon skillnad på vilken skatt du betalar om du är under 25 år.

Gustaf: På min IPS på Handelsbanken har jag utländska aktier. Utländsk skatt dras på utdelningen, men borde inte det avräknas på den svenska skatten?

Johan Schauman: På din IPS betalar du en utländsk skatt på utländska aktiers utdelningar, som varierar beroende på vilket beskattningsavtal Sverige har med det landet. I de flesta fall så tar den bank eller liknande där du har din IPS hänsyn till eventuell erlagd utländsk skatt vid beräkning av avkastningsskatten. Kontakta Handelsbanken för att få mer information om hur just de hanterar detta.

Stad medlem: Hej! Jag har utländska aktier i mitt ISK, men betalar utländsk källskatt på utdelningen. Får jag tillbaka dessa pengar sedan?

Johan Schauman: Om du har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift beräknar Skatteverket automatiskt hur mycket avräkning för utländsk skatt som du kan få från den svenska skatten. Här kan du läsa mer om Automatisk avräkning av utländsk skatt.

Göran: Jag har flera olika ISK-konton och är osäker på hur skatten beräknas. Finns det någon genväg som jag kan använda?

Johan Schauman: Schablonintäkten är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten. Här kan du läsa mer om hur banken gör själv beräkningen.

Hillevi: Mitt barnbarn har köpt den där nya valutan bitcoin. Han har inte sålt något under fjolåret, utan har köpt dataspel för hela beloppet. Hur ska han tänka i deklarationen? Jag läste nyligen att tyska skattemyndigheten och EU-domstolen säger att bitcoin är en valuta och inte en tillgång, hur är det i Sverige? Vi följer väl EU-domstolen?

Johan Schauman: Försäljning av bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om Andra tillgångar (kapitalplaceringstillgång) eftersom bitcoin inkomstskattemässigt inte kan likställas med en utländsk valuta. När du säljer, byter eller på liknande sätt överlåter tillgångar ska detta kapitalvinstbeskattas. Detta gäller även för virtuella valutor som bitcoin. Om du betalar med bitcoin vid köp av en vara (till exempel dataspel) ska detta redovisas i deklarationen på bilaga K4 under avsnitt D.

Här kan du läsa mer om hur bitcoin ska beskattas och exempel på hur köp, försäljning, köp av varor som visar hur detta ska hanteras i deklarationen.

Britt-Marie Svensson: Hej Johan! Jag tror att jag missade att ta upp mindre två affärer i min utländska depå i fjol, kan jag bara ta upp dessa i år och korrigera misstaget om jag skriver till det i upplysningar? Stort tack!

Johan Schauman: I detta fall ska du begära omprövning av din deklaration för inkomståret 2016. Här finns en blankett som för omprövning av tidigare deklarationer.

Johan Israelsson: Jag arbetar på ett teknologiföretag och vi har ett incitamentsprogram med aktier. När jag tilldelades aktierätter stod aktiekursen mycket högre än idag. Nu förfaller dessa rätter i år och om jag skulle sälja dessa aktier, hur blir skatteeffekten? På vilket belopp ska jag räkna anskaffningsvärdet? Och slutligen blir det inkomst av kapital?

Johan Schauman: För att kunna svara på detta behöver Skatteverket mer uppgifter om hur incitamentsprogrammet ser ut. Här kan du läsa mer om Skatteverkets syn på incitamentsprogram.

Sven Olof-Johansson: Hej! Min far gick bort i fjol och vi sålde hans bostadsrätt under 2017. Jag undrar när det går att deklarera fastighetsaffärer för dödsbos räkning? Något extra man ska tänka på?

Johan Schauman: Dödsboet ska redovisa försäljning av bostadsrätten i deklarationen 2018. Detta gör ni på bilaga K6. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för dödsbon.

Spara smart

Dela med dig