Aktiespararna

SKF bommar förväntningarna i Q1

Av Finwire/Redaktionen
26 april 20242 min lästid
Rickard Gustafson är vd för SKF.
Verkstadsbolaget SKF redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var högre än förväntat.

Omsättningen sjönk 7,0 procent till 24 699 miljoner kronor (26 549). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 24 879. Den organiska försäljningstillväxten var -7,0 procent (10,1). Detta kan jämföras med guidningen om en medelhög ensiffrig organisk nedgång, som angivet i förra rapporten.

"Som förväntat såg vi under kvartalet en svag efterfrågan från kunderna med stora variationer mellan våra olika branscher. Vi såg en fortsatt bra utveckling i våra prioriterade segment med hög tillväxt. Inom flyg-, järnvägsoch elfordonsindustrin råder exempelvis fortsatt stark tillväxt", kommenterar vd Rickard Gustafson.

Rörelseresultatet blev 2 993 miljoner kronor (3 379), väntat rörelseresultat var 3 025. Rörelsemarginalen var 12,1 procent (12,7). Detta är ett starkt resultat givet försäljningsnedgången, uppger Gustafson.

Justerat rörelseresultat uppgick till 3 303 miljoner kronor (3 478), väntat var 3 186, med en justerad rörelsemarginal på 13,4 procent (13,1).

Utsikterna framöver

Under utsikter säger Gustafson att bolaget räknar med fortsatt marknadsvolatilitet och geopolitisk oro, men att man är förberedda på att hantera olika scenarier.

Gustafson säger vidare att SKF under andra kvartalet räknar med en medelhög ensiffrig organisk försäljningsnedgång. För helåret väntas en låg ensiffrig organisk försäljningsnedgång jämfört med 2023, vilket är oförändrat från förra rapporten.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig