Aktiespararna

Skillnad på index och index

Av Redaktionen
2 februari 20174 min lästid

Svenska jämförelseindex ger en bred riskspridning och är i regel billiga att ta rygg på som sparare. Avkastningen kan dock skilja sig rejält åt, visar vår genomgång.

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 12 2016.

Nu ökar indexfonders popularitet i snabb takt. För sex år sedan stod indexfonder för runt 6 procent av den totala fondförmögenheten i Sverige, fem år senare uppgår indexfondernas marknadsandel till 13 procent. Mer än en fördubbling alltså.

Under de här fem åren minskade samtidigt kapitalet i aktivt förvaltade fonder med 11 miljarder kronor. I indexfonder å andra sidan ökade kapitalet med 85 miljar­der kronor.

Det sägs ofta att en indexfond alltid är ett bra val för den långsiktige spararen. Det är dock en förenkling. Aktiespararens genomgång av svenska jämförelseindex, som indexfonderna har i uppdrag att efterlikna, visar att utvecklingen skiljer sig kraftigt åt beroende på vilket jämförelseindex indexfonderna har tagit rygg på.

Studerar man de tre mest populära indexen SIX30RX, OMXS­BGI och SIXRX skiljer sig avkastningen mellan det bäst och sämst presterande indexet med drygt 22 procentenheter (se graf).

Varför då? Den korta förklar­ingen är att olika index består av olika bolagsuppsättningar. Det resulterar, helt naturligt, i olika resultat. Detta är inget ovanligt.

Jämför man index exponerade mot andra delar av världen finns fall med betydligt större skillnad än i vårt svenska exempel. Med det sagt krävs lite mer efterforskning vid val av indexfond än att bara titta på avgiften.

Kortfattat investerar SIX30RX i de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och återinve­sterar utdelningarna. Att följa John i SIX30RX ger därmed tunga positioner i några av de största bolagen på börsen, exempelvis H&M, Telia och Ericsson, samt en övervägande exponering mot den svenska banksektorn.

Det förklarar också en stor del av föregående års svaga utveckling. H&M har länge fokuserat på tillväxt framför att upprätthålla marginalen. Det har straffat aktien.

Telia har efter mutskandalen i affärsområdet Eurasien inte återfått marknadens förtroende och i fallet Ericsson krävs det ingen längre analys för att se Ericssons enorma problem att hävda sig under det senaste decenniet.

Bolagets problem materialiserades i år då flera tusentals anställda fick lämna bolaget och aktiekursen näst intill halverades.

Lägg därtill banksektorn som pressas på marginalen efter ökade regleringar och ett rekordlågt ränteklimat.

OMXSBGI, också kallat OMX Generalindex är ett marknadsviktat index. Det innebär att varje bolag utgör en lika stor del i index som börsvärdet utgör av det samlade värdet på Stockholmsbörsen.

OMXSBGI ger en bred exponer­ing som täcker runt 80–100 procent av Stockholmsbörsens totala börs­värde.

Gratisfonden Nordnet Superfonden Sverige är en av aktörerna som följer indexet och har, tack vare noll­avgiften, gått bäst i sällskapet.

Det index som presterat allra bäst på både kort och lång sikt är SIXRX, eller SIX Return Index. Konstellationen består av ungefär 60 procent stora bolag, 30 procent medelstora bolag, samt 10 procent småbolag.

Ett överlag positivt börsklimat i kombination med att småbolag har gått som tåget har bäddat för SIXRX utklassning relativt jämförbara index de senaste fem åren.

Aron Sigblad

Dela med dig