Aktiespararna

Skördetid i flera innehav

28 maj 20205 min lästid
Här kan du läsa senaste inlägget av Korta Portföljen (vecka 22).

Allmän reflektion

Ny vecka, nya kursuppgångar.

Likt börsen, trendar portföljbolagen mestadels åt rätt håll just nu. I många bolag är det något av en skördetid kommande kvartal och uppsidan kvarstår.

Kursdrivande händelser

På nyhetsfronten sticker ett antal händelser ut. I Catella kom äntligen beskedet kring bankverksamheten. Koncernen avser att avveckla rörelsegrenen och lämna tillbaka banklicensen i H1 2021. Bolaget skrev följande i ett pressmeddelande tidigare i veckan:

”I nuläget förväntas cirka 350 mkr i värden relaterat till bankavvecklingen komma Catella till godo när processen är klar. Kostnader för avveckling om cirka 80 mkr kommer att reserveras i Q2 2020.”

Med 86,3 miljoner aktier utestående motsvarar beloppet runt 4 kronor per aktie. Kursen tog ett glädjeskutt på beskedet samtidigt som Catella har delat ut 90 öre per aktie. Utdelningen värmer, särskilt i dessa tider när de flesta bolagen skjutit upp eller ställt in kupongen.

För några veckor sedan skrev vi om Catella-caset och hur vi såg stor uppsida till måttlig risk i aktien. Den utfästelsen har bekräftats denna vecka, även om Q2 sannolikt kommer bli svagt givet engångsposterna på 80 miljoner kronor som meddelades.

Även skogsbolaget SCA - som kommenterades i samma inlägg som Catella - har presterat bra. Där fortsätter skördetiden.

Lundin Gold

I veckan aviserades även en riktad nyemission i största innehavet Lundin Gold.

Avsikten är att stärka upp finanserna och klara av uppstarten av verksamheten igen.

Aktien har kommit ned något från toppnoteringarna, men har utvecklats mycket starkt de senaste veckorna. Guldbolaget har varit en mycket fin affär för Korta Portföljen i år.

Bolagsdag

Under gårdagen medverkade portföljens näst största innehav, North Media, på investmentbanken ABGs bolagsdag och Korta Portföljen deltog. Sändningen ägde rum digitalt och bolaget presenterades av Kåre Wigh på engelska.

Under dragningen framkom inga direkta nyheter, men flera delar av investeringstesen bekräftades. Att den digitala affären skalas upp – med Boligportal – som flaggskeppet, är klart positivt. Samtidigt vidmakthåller FK Distribution sin monopolställning.

Ni finner hela sändningen nedan

Kursrörelser

Vidare noterar vi att det rört på sig i GHP Specialty Care. Aktien har vaknat till liv igen efter en köprekommendation av Carnegie. Det första kvartalet var mycket starkt, men bolaget har flaggat för större osäkerhet under Q2 och Q3. För långsiktiga investerare är dessa kvartal av mindre betydelse, men det återstår att se hur marknaden reagerar när siffrorna släpps.

Medcap har kommit ned något efter att sittande vd Karl Tobieson aviserat sin avgång. Det är egentligen ingen dramatik i beskedet, utan vd går till största ägaren Linc AB (miljardären Bengt Julanders investeringsbolag) för en liknande roll. Icke desto mindre har kursen pressats.Karl är dock en duktig vd som suttit länge på vd-rollen i Medcap och vår förhoppning är att styrelsen hittar en lika duktig ersättare.

Portföljen i sin helhet finner ni här

Om Korta Portföljen

Vill du också få Korta Portföljen-inläggen i realtid? Ta del av Aktiespararnas Premiummedlemskapet och signa upp dig för Messenger-tjänsten här

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig