Aktiespararna

Småspararfavoriten rusar - analys av aktiens framtid

2 november 20225 min lästid
Under sommaren utkom organisationen Ningi med en blankarrapport mot det molnbaserade kommunikationsbolaget Sinch. Aktien tog mycket stryk och sjönk med cirka 20 % för att därefter fortsätta söderut. En botten nåddes i september och sedan dess har en viss upphämtning skett, men aktien är per 1 november 2022 fortfarande ned med över 77,6 % sedan årsskiftet. Idag släppte bolaget sin rapport för det tredje kvartalet. Frågan alla ställer sig – finns fog för blankarrapporten, eller är bolaget solid?

Delar av rapporten var redan kända, då Sinch gjorde en omvänd vinstvarning den 20 oktober. I Samband med den kommunicerades också att bolaget gör en nedskrivning om 5 miljarder kronor för förvärvet av Pathwire, som skedde under hösten 2021.

Kassaflöde är viktigt. Dels används det till att finansiera hela verksamheten, dels kan det användas till såväl förvärv som återköp av egna aktier, eller regelrätta utdelningar. Per perioden den första juli till och med den sista september uppnådde Sinch ett kassaflöde om 727 Msek, vilket ska ställas mot motsvarande period 2021 års -491 Msek – en inte så liten imponerande utveckling. Vidare ökade både nettoomsättning och ebita med 83 %, från 3 938 Msek till 7 196 Msek, respektive 416 %, från 157 Msek till 808 Msek.

Men inte på nettoresultatet

Beträffande resultatet riskerar det att bli en chimär för investeraren om denne enbart ser till EBITA och inte EBIT, eller sagt med andra ord: resultatet före av- och nedskrivningar mot resultatet efter av- och nedskrivningar. Här spelar således den tidigare aviserade nedskrivningen en stor roll, för utan den ökade resultatet (EBITA) med 164 %, men tas nedskrivningen om 5 Mdkr landar resultatet (EBIT) på mindre starka -4 765 Mkr (266). Det ska dock i sammanhanget noterad att nedskrivningen inte är kassaflödespåverkande.

Dock ska ledningen ha kritik för förvärvet och hur man kunde göra en sådan felvärdering under hösten 2021. Var man bländade av den tidens makroekonomiska temperatur, med allt från låga räntor och låg inflation till gratis pengar? Oavsett andas det ansvarslöshet.

Fokus på kostnadskontroll

Den 20 juli avgick dåvarande VD Oscar Werner och ersättare blev grundaren Johan Hedberg. Sedan dess har hans och övriga i ledningens fokus varit på att återfå kontrollen på de ökande kostnaderna och de minskande marginalerna. ”Våra kostnader har växt snabbare än intäkterna vilket lett till försämrade marginaler jämfört med vårt historiska snitt […] I juli månad återvände jag som vd med ett tydligt uppdrag att styra Sinch mot långsiktig och lönsam tillväxt. Vi ska fokusera på tre tydliga prioriteringar: kostnadskontroll, kassaflöde, och tillväxt. Det är mycket glädjande att vi nu kan rapportera tidig progress inom alla tre områden”, skriver Hedberg i sina VD-ord.

Vidare lyfter Hedberg fram hur det tidigare initierade besparingsprogrammet redan nu visar effekt. Tidigare var prognosen att åtgärderna skulle synas först under början av 2023. Detta är en av flera bidragande faktorer till den starka rapporten.

Nya avtal tecknas

Under det tredje kvartalet tecknades 47 nya, stora kundavtal och bara i USA började 4 300 nya, så kallade. ”mindre”, kunder själva använda Sinch lättanvända, webbaserade kommunikationsprodukter.

Tillväxten via förvärv är således god, men det sker även en organiskt sådan. Under det tredje kvartalet ökade den organiska försäljningstillväxten med 13 %, vilket fick en effekt på bruttoresultatet om 8 % relativt Q3 2021.

”Tillväxt är vårt tredje fokusområde. De förvärv vi slutförde i slutet av 2021 har utökat vårt produkterbjudande och breddat vår säljförmåga så att vi nu når helt nya kundgrupper. Vi arbetar nu både mot stora företagskunder, kanalpartners, mjukvaruutvecklare och småföretag”, diskuterar Hedberg, vars VD-ord andas tilltro, optimism och självsäkerhet.

Reflektioner

Att lyfta fram siffrorna med en sådan stor nedskrivning gör att det antingen kommer se katastrofalt ut, eller vice versa beroende på vilka, och utifrån vilket perspektiv, siffror som studeras. Det kan dock konstateras att Sinch växer och att bruttomarginalen ökar från 23 % till 33 %. Vidare kan det konstateras att nettoskulden minskar relativt Q2 2022, men att den fortfarande är hög relativt Q3 2021. Detsamma gäller soliditeten.

Relativt Q3 2021 i allmänhet, men Q2 2022 i synnerhet visar Sinch att man har gjort verkstad av snacket. Ord har satts i handling och vägen framåt har konkretiserats. Kan bolaget fortsätta med samma momentum som nu talar mycket för att årets nedgång om 77,6 % minskar. Aktiespararen lyfter på hatten och applåderar Hedberg med kollegor. Dagens initiala aktieuppgång om cirka 24 % bedöms välförtjänt (om än att den kan vara påverkat av en short squeeze).

Dela med dig