Aktiespararna

Småspararguiden: Välj inte Nordnets nya småbolagsfond

Av Patrick Siegbahn
28 februari 202411 min lästid
Småspararguidens Patrick Siegbahn går igenom Nordnets nya småbolagsfond "Nordnet Småbolag Sverige Index".
Nordnet har lanserat en ny billig fond i sitt egna utbud: en svensk småbolagsfond. Avgiften är rekordlåga 0,35%, men på grund av andra faktorer gör spararna klokt i att välja någon annan småbolagsfond, skriver Småspararguidens Patrick Siegbahn.

Även om pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och Småspararguiden ständigt tjatar om att en global indexfond är ett utmärkt val för det långsiktiga sparandet så finns det enligt finansiell forskning argument för att komplettera portföljen med en småbolagsfond. Syftet är att så nära som möjligt härma en marknadsportfölj där man äger aktier i så många bolag som möjligt, både stora och små, i samma proportion som deras storlek.

Riskerna i små bolag är större, avkastningen bör därför enligt teorin vara högre över tid. Dessutom stärker det diversifieringen i portföljen.

Nordnet släppte nyligen sin nya småbolagsfond Nordnet Småbolag Sverige Index. Som namnet antyder handlar det om en svensk småbolagsfond som förvaltas passivt. I det här fallet mot OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Net Index som är speciellt framtaget för den här fonden. Aktieindexet följer resultatet för värdepapper från 80 av de mest likvida små företagen som utgör de 25% minsta bolagen noterade på Stockholmsbörsen och samtidigt uppfyller specifika kriterier gällande miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Avgiften är 0,35% vilket gör det till Sveriges billigaste småbolagsfond. Nordnet förtjänar beröm för att de försöker driva på konkurrensen och trycka ned avgifterna för spararna.

Syntetisk, inte fysisk

Fonden köper inte några aktier utan har istället ett swap-avtal med jättebanken JP Morgan som innebär att fonden får indexets dagliga avkastning på kontot utan att själv investera i de underliggande aktierna. På finansspråk säger man att förvaltningen är syntetisk och inte fysisk. Det är smidigt, men ganska ovanligt. Avkastningen blir exakt vad den bör vara, men om JP Morgan hamnar i trubbel och inte förser fonden med det den har rätt till kan kunderna gå miste om avkastning. Det är mycket osannolikt och eventuell skada skulle vara begränsad.

Avgiften säger inte allt

Ett annat problem med konstruktionen med JP Morgan är att Nordnet inte har utrymme att syssla med förvaltningstekniskt finlir. Den mest framträdande konkurrenten till Nordnets småbolagsfond är PLUSfonder som primärt har gjort sig kända för att driva billig indexförvaltning inom områdena Sverigefond, svensk småbolagsfond och svensk microbolagsfond. Vd för PLUS Asset Management, Emil Ahlberg, berättar för Småspararguiden om exempel på aktiva beslut som faktiskt kan höja avkastningen för kunderna, även i en passiv fond.

På vilket sätt kan förvaltningstekniskt finlir gynna fondandelsägarna?

"När en fond äger de underliggande aktierna själv går det att låna ut en del av dem och därmed få ränta tillbaka. Vi är nog ensamma om att använda aktielån i den här utsträckningen i vår småbolagsfond och en trygg part att låna från då vi köper och behåller våra aktier länge. Förtjänsten går sedan direkt tillbaka till fondandelsägarna. Effekten varierar, men senaste 12-månadersperioden var bidraget 0,12 procentenheter i extra avkastning från utlåning av aktier."

Finns det andra bidrag till era fonders totalavkastning?

"Ibland finner vi också möjligheter att göra arbitrage (en möjlighet att tjäna pengar riskfritt, reds. anm) med företrädesemissioner. När marknaden prissätter teckningsrätten på en aktie annorlunda än själva aktien kan vi köpa den ena och sälja den andra och därmed kräma ut lite extra avkastning till fondandelsägarna. Ett exempel på det var när Viaplay handlades långt över värdet på teckningsrätten. Vi gjorde då ett arbitrage som tillförde 0,08 procentenheter till fondens årsavkastning."

PLUS-fonderna går att handla hos många banker, däribland Nordnet. Hur ser du på att Nordnet nu både hjälper er att distribuera era fonder och samtidigt konkurrerar med en liknande fond?

"Vi gillar Nordnet och tycker att de gör ett bra jobb. Det är roligt att någon annan försöker erbjuda indexförvaltning av småbolag. Nu blir vi visserligen konkurrenter och det blir lite speciellt."

Nordnet har tagit ett kliv i prispressen på småbolagsfonder. Känner ni er manade att sänka era egna avgifter?

"Överlag så tror jag att avgifterna kommer att komma ned. Vi bedömer vår och Nordnets fond som olika produkter. Vi är inställda på att avgifterna skall ned men vi sänker inte vår avgift på den här nyheten som Nordnet kommit med".

Nordnet och PLUSfonder replikerar olika index. I allmänhet brukar investerare i indexfonder försöka uppnå diversifieringseffekter genom att ha så många innehav som möjligt. Därför ser det mer attraktivt ut att välja PLUSfonders småbolagsfond som har över 300 underliggande aktier jämfört med Nordnets 80.

Aktiva AMF eller passiva PLUSfonder?

Fondanalysföretaget Morningstar listar på sin sajt 50 olika svenska småbolagsfonder. En fond som utmärker sig där är AMF Aktiefond Småbolag som är något så ovanligt som en aktivt förvaltad fond med en avgift i nivå med passivt förvaltade fonder. Många studier har pekat på att de högre förvaltningsavgifterna inom aktiv förvaltning överlag leder till en underprestation mot index. Att välja en småbolagsfond som historiskt presterat bra ger heller inga garantier för framtida prestationer.

Investerare kan alltså välja mellan aktiv och passiv småbolagsförvaltning utan att kompromissa med avgiften. I valet mellan AMF:s smalare portfölj med välbevakade innehav mot PLUSfonders bredare passiva portfölj är det något förenklat en avvägning mellan aktiv förvaltning och hög diversifiering. Vi ställde därför några frågor till Sophie Larsén, ansvarig förvaltare på AMF Aktiefond Småbolag.

Hur ser ni på avvägningen mellan aktiv och passiv förvaltning?

"Fördelen med aktiv förvaltning är att man kan välja ut de bolag man tror kommer ha bäst avkastning över tid. Med en aktiv förvaltning avviker man från index och har som mål att gå bättre än det över tid. En annan fördel är att vi kan vara med och påverka bolagen via valberedningar och i ägarfrågor. Vi har en god kontakt med bolagen på vår innehavslista och möjlighet att följa dem på nära håll."

Använder AMF arbitragemöjligheter med teckningsrätter?

"Vårt arbete går ut på att våra kunder ska få så bra avkastning som möjligt. Om vi skulle uppleva att det finns en felprissättning och därmed en arbitragemöjlighet med teckningsrätter så är det en möjlighet för oss."

Använder AMF Aktielån med fondens aktieinnehav?

"Nej".

Finns det en gräns där en småbolagsförvaltare blir för stor för den lilla svenska marknaden så att kurserna påverkas av hur ni handlar?

"Vi upplever inte att det är ett problem med storleken på småbolagsfonden."

Hur många innehav siktar ni på? Varför inte fler?

"Vi tycker att det är viktigt att veta vad man äger men samtidigt ha en god riskspridning i fonden. Vi är aktiva ägare och tar ägaransvar i våra bolag. Det är därför viktigt att vi har tid och möjlighet att vara väl insatta i våra innehav. En exakt siffra på hur många innehav som är optimalt är svårt att ge och kan variera något över tid. Antalet innehav vi har i dagsläget tycker vi uppfyller avvägningen av riskspridning och möjlighet att följa bolagen noga (57 st per den sista januari)."

Ni gillar låga avgifter. Kan det bli tal om att sänka listpriserna på era fonder för att fortsätta ha den billigaste småbolagsfonden i Sverige?

"Vi drivs enligt ömsesidiga principer och arbetar för att hålla så låga avgifter som möjligt. Gör vi vinst på avgifterna återförs det till våra kunder. När vi kan sänker vi avgiften, vilket vi till exempel gjorde för småbolagsfonden 2018."

Hur ser hållbarhetsarbetet ut? Exkluderar? Påverkar?

"Vi lägger mycket tid på hållbarhetsarbete. Vi exkluderar bolag och branscher som inte lever upp till våra krav. De bolag vi äger har vi en löpande dialog med för att påverka bolagen i rätt riktning."

Nordnet Småbolag Sverige Index tillför inget nytt

En investerare som söker en svensk småbolagsfond har enligt Småspararguidens uppfattning tre vägval:

  1. En dyr aktiv fond som kan uppvisa historisk prestation, trots att forskningen inte ser någon koppling till framtida avkastning
  2. En billig aktiv fond hos AMF
  3. En indexfond som PLUS Småbolag Sverige Index eller Nordnet Småbolag Sverige Index där Nordnets fond på prislappen ser bättre ut, men förmodligen kommer underprestera på grund av sin konstruktion.

Tar man höjd för effekterna av aktielån ser Nordnets nya fond ut att vara billigast, men inte bäst när det gäller förväntad avkastning relativt index. Vi frågade Nordnet hur de ser på den saken.

"Vi har prioriterat att ha en enkel och kostnadseffektiv struktur i fonden, och valt bort utlåning av aktier. Man kan naturligtvis vända och vrida på vilken modell som är bäst. På minussidan finns att aktieutlåning leder till ökad administration och därmed också högre kostnader. På plussidan finns naturligtvis att aktieutlåning genererar intäkter, men dessa är inte förutsägbara eftersom nivån varierar utifrån generella marknadsförhållanden och bolagsspecifika faktorer. Med den struktur vi har satt för vår småbolagsfond kan vi erbjuda en billig och enkel produkt som vi tror har bäst förutsättningar att kunna leverera en avkastning så nära index som möjligt", svarar Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad.

"Jag kan också lägga till att ingen av de fem mest populära småbolagsfonderna på vår plattform använder sig av aktieutlåning. Där ingår bland annat välkända fondbolag som AMF och Spiltan. Vår bedömning är att det är relativt ovanligt att fonder av den här typen använder sig av aktieutlåning", fortsätter Tidestad.

Vill ni berätta vad ni betalar JP Morgan för upplägget?

"Nej, det är en affärsuppgörelse mellan oss och JP Morgan och Nordnet och vi delar inte detaljer från den."

Fotnot: Artikeln sampubliceras med Småspararguiden.

LÄS MER: Granskning: Fonderna som äter upp din tjänstepension

FonderGranskande artiklar

Dela med dig