Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Söderberg: Därför ska du nobba bankaktier

Bas Vilket utdelningsbolag kan vara intressant? Hur kommer handelskriget att utveckla sig? Vad krävs för ett starkt 2020 på börsen? Läs ikapp medlemschatten med Aktiespararens analytiker Carl-Henrik Söderberg.

Nils: Är det läge att köpa bank?

Carl-Henrik Söderberg: Nej, det tycker jag nog inte, Nils. Ur ett värderingsperspektiv ser bankaktierna absolut lockande ut, men jag tror fortfarande risken är på nedsidan vad gäller vinsterna. Ökade compliance-kostnader (i spåren av penningtvättsskandaler), ökad konkurrens från fintech samt att jag tror att räntorna kommer vara fortsatt låga och därmed plåga bankernas räntenetton är tre argument emot bankerna. Lägg därtill att vi befinner oss i slutet på en lång och utdragen konjunkturcykel, en period som historiskt inneburit att bankaktier börjar prestera svagt då marknaden börjar prisa in ökade kreditförluster. Det kommer nog inte vålla några problem i det kortare perspektivet men samtidigt är det svårt att se någon accelererande lånetillväxt i nuvarande klimat. Med risk för sämre vinster är också utdelningsandelen hotad. Det är inte bra för en sektor där kanske främsta köpargumentet är just den höga direktavkastningen.

Författare Redaktionen