Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-13

Söderberg: När börsen skakar - köp dessa aktier

wysiwyg_image

Rapportperioden för det tredje kvartalet är här och det ska bli väldigt intressant att ta del av såväl bolagens räkenskaper som framtidsutsikter.

Frågetecknen och orosmolnen bland placerare är många, inte minst kring börsens cykliska bolag givet den snabbt försvagade konjunkturen, och stora kursrörelser bland börsbolagen är att vänta.

Om du som investerare ogillar börsernas svängningar och är lite orolig kring framtiden men ändå väljer att investera i aktier, kan det då vara läge att botanisera bland de mer ocykliska och stabila bolagen på börsen.

Aktier för dig som vill minska exponeringen mot en sämre konjunktur

Vi kan nog inte förvänta oss någon kursdubbling i närtid i dessa stabila pjäser men förutsägbara intäkter, stabila vinster, starka balansräkningar och god historik lockar i dagens turbulenta och ovissa marknad.

wysiwyg_image

Bravida & Coor - Fastighetsskötsel är en bransch som inte påverkas nämnvärt av en sämre konjunktur. Det är en affärsmodell med låg risk med långa kontrakt (förutsägbarhet) och där kapitalbindningen är låg. Båda bolagen har en god förvärvshistorik, något som kan fortsätta givet bolagens fina finanser. Att lönsamheten bibehållits, den förvärvsintensiva strategin till trots, är också ett kvitto på bra management. En hög andel av intjäningen härstammar dessutom från återkommande intäkter i form av service- och underhållsarbeten och skapar den stabilitet och en förutsägbarhet i verksamheten som vi uppskattar.

Läs fullständig analys av Bravida här (Premium): Stabil tillväxt till bra peng

Lundbergföretagen – Vd Fredrik Lundberg rattar detta framgångsrika investmentbolag där portföljen får anses vara bland de mer försiktiga inom investmentbolagen. Fastigheter utgör 40 % av portföljen, 15 % Holmen och 17 % Industrivärden. Indutrade, Handelsbanken, Husqvarna och Skanska är andra mindre innehav. Sammantaget en väldiversifierad portfölj med relativt låg risk och väldigt god historik.

Wihlborgs & Hufvudstaden - Kommersiella fastigheter innebär stabila och förutsägbara intäkter. Öresunds ögonsten Wihlborgs är en favorit tillsammans med Hufvudstaden. Vakanserna är låga och driftsöverskottet ökar i bestånden.  Balansräkningarna är starka och står inte i vägen för att fortsätta förvärva fastigheter. Det gynnsamma ränteläget väntas dessutom bestå en längre tid och gynnar sektorn överlag.

GHP Specialty Care - Hälsovårdskoncernen imponerar med sin organiska tillväxt och attraktiva specialistkompetens. Givet vilka tillväxtmöjligheter som föreligger är värderingsnivån tilltalande i den konjunkturstabila rörelsen. I den positiva vågskålen finns även chans till uppköp.

Läs fullständig analys av GHP här (Premium): Köpläge i sjukhusoperatören

AAK – Fettillverkaren imponerar med sin goda tillväxt oavsett konjunktur. Att bolaget aldrig sänkt utdelningen visar på den solida intjäningen i verksamheten som inte berörs nämnvärt av sämre tider globalt. Marknads­positionen är stark och skuldsättningen låg. Aktien anses oftast dyr men växer man vinsten 10 % årligen oavsett var vi befinner oss i konjunkturen förtjänas en premiumvärdering gentemot börsen.

Holmen – Skogsbolaget med betydande realtillgångar i skog, men också vatten- och vindkraft. Efterfrågan i kartongverksamheten är mindre konjunkturokänslig och genererar stabilare vinster än pappersdivisionen i koncernen. Direktavkastningen är god och balansräkningen robust. Huvud­ägare är den långsiktige och konservative Fredrik Lundbergs investmentbolag.

ICA och Axfood – Handla mat behöver vi göra oavsett om det råder hög- eller lågkonjunktur. Dagligvaruhandelsbolag erbjuder därför stabilitet. Bägge har starka marknadspositioner inom respektive verksamhetsgren och den växande apoteks­rörelsen i ICA är attraktiv. Bolagen delar dessutom ut mycket pengar till aktie­ägarna.

Läs fullständig analys av Ica och Axfood här (Premium): Smakar det så kostar det