Aktiespararna

Söker du stigande utdelningar bör Evolution vara intressant

Av Cristofer Andersson
26 januari 20245 min lästid
Från vänster: Evolutions vd Martin Carlesund och Aktiespararnas analytiker Cristofer Andersson.
För drygt 15 månader sedan köptes Swedish Match ut från börsen av amerikanska Philip Morris. Det svenska nikotin- och tobaksbolaget var hyllat av såväl småsparare som analytiker för sitt sätt att hantera det fria kassaflödet för såväl bolagets som aktieägarnas bästa. Att döma av de senaste årens fundamentala utveckling samt kommunikation tyder mycket på att Evolution är arvtagaren.

Evolution har ett "prekärt" problem

Det må låta lika komiskt som surrealistiskt, men iGamingbolaget Evolution kan inte växa i samma takt som dess kassaflöde. Expansionen i världen i allmänhet, men i USA i synnerhet fortgår, men ofta är fallet som så att bolaget måste bygga en studio i de länder de är verksamma i. Detta är inget som låter sig göras över en helg. Vidare sker regleringen av både kasino och betting inte i den takt som bolaget och dess aktieägare önskar, vilket har kunnat ses i USA, men också i Sydamerika. Beslut föregås av debatter, remisser och andra instansers invändningar, vilket saktar ned Evolutions tillväxttakt.

Såklart investerar Evolution redan nu i den befintliga verksamheten genom att anställa fler till alla verksamma studios, men också för spelproduktion samt förädling av de redan existerande spelen. Emellertid har bolaget det prekära ”problemet” att kassaflödena växer i en takt som inte vägs upp av den fortsatta och önskade expansionen.

Sätt för att skapa aktieägarvärde

Det finns flera sätta att skapa aktieägarevärde. Ett är att investera vinsterna och/eller kassaflödena i den befintliga verksamheten, likt så som samtliga exklusive Apple och Microsoft av ”the magnificent seven” på Nasdaq gör. Goda investeringar leder till högre vinster och ett ökat kassaflöde. Repetera år efter år och framgångssagan är skriven.

Utöver investering i den befintliga verksamheten kan bolagets styrelse även gynna sina delägare med utdelningar, men också med aktieåterköp. Sistnämnda är något som de amerikanska bolagen som grupp är vida kända för och även erkänt duktiga på. Vad de gör, som ytterst få svenska bolag följer, är att ha kontinuerliga återköp för att dels aldrig drabbas av att pengar läggs på hög, dels undviker de med detta förfarande även att köpa för mycket på en, sett i efterhand, ogynnsam aktiekurs. Med kontinuitet köper de när aktien är både högt och lågt värderad. Över en lång tid är detta ett ypperligt förfarande. Swedish Match var duktiga på detta och under sin noterade tid utförde de samtliga av de redovisade tre punkterna på ett bra sätt.

Fördelen med återköp är att bolagets vinst kan stå still, men att aktieägarna ändå kan bli relativa vinnare. Förvisso är det såklart inte önskvärt med en stillastående vinst för bolaget, men skulle det ske ökar ändå vinsten per aktie då det finns färre aktier att fördela vinsten på.

Ett första steg taget av Evolution

Den 23 november 2023 kommunicerade Evolution att ”Styrelsen för Evolution AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023 beslutat att bolaget ska förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med förvärv av egna aktier är att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.” Sedan dess har cirka 423 000 aktier återköpts.

Genom återköpsprogrammet samt fakta att vinsten och kassaflödet växer snabbare än vad verksamheten hinner utvecklas finns mycket som talar för att Evolution kan bli det nya Swedish Match. De senaste tre, fem respektive tio åren har bolagets fria kassaflöde vuxit med 37,7 %, 66,5 % samt 74,4 %. Vuxit har även den viktiga (fria) kassaflödesmarginalen, om än att den är negativ om -1,1 % på 3 år. Ser vi dock till 3 och 5 år är den desto mer stark och positiv. Under dessa perioder har den ökat med 14,8 % respektive 30,3 %.

Styrelsen är även öppen för förvärv och mycket talar för att sådana kommer att ske, men givet bolagets dominans samt det faktum att konkurrenterna fortfarande ligger långt efter sett till kvalitet och pålitlighet kan dessa både dröja samt bli få.

Intressant för de som letar stigande utdelningar

För investerare som söker, över tid, stigande utdelningar bör Evolution vara ett intressant investeringsobjekt då bolaget ger stabila, över tid stigande utdelningar som hittills med råge täckts av både vinst och kassaflöde. Mycket talar nämligen för att bolaget är det nya Swedish Match, som hade en historik om stabila återköp ackompanjerat av en ständigt stigande´utdelning. Aktieägare bör dock göra sig beredda på att den tidigare starka och kraftiga utdelningstillväxten, som snittat 44,6 &, 55,5 % samt 59,8 % de senaste 3, 5 respektive 7 åren, kan tappa i kraft i och med återköpen.

LÄS MER: Nu tar lönsamheten fart - vi sätter köp på vårdbolaget

LÄS MER: Högvärderat Epiroc levererar enligt plan

Dela med dig