Aktiespararna

Somrigaste aktien klår börsen i motvind

Av Annelie Östlund
12 juli 20235 min lästid
Kabes vd Alf Ekström.
Försäljningen av husvagnar och husbilar rasar i Sverige – då går Kabe åt rakt motsatt håll och växer tvåsiffrigt. ”Det är tack vare exportsatsningen. Sverige är extremt – ingen annan marknad har drabbats lika hårt av inflation och räntehöjningar”, säger Kabes vd Alf Ekström.

Stort tapp i försäljning av nya husvagnar och husbilar, rapporterade Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, under gårdagen. Inflation, svag krona och oro för kommande räntehöjningar gör att många konsumenter avvaktar nyinvesteringar, menar förbundet.

Under det första halvåret har 1 176 husvagnar nyregistrerats, vilket är en minskning med 43 procent jämfört med första halvåret i fjol, enligt Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF).

Vad gäller husbilar nyregistrerades 1 535 stycken under första halvåret, en minskning med 28 procent jämfört första halvåret 2022. I

Men mitt under en av branschens värsta kriser har småländska Kabe ökat försäljningen – och det rejält.

Under första kvartalet i år växte nettoomsättningen med 21 % och landade på en dryg miljard. Periodens resultat ökade med 16 % och uppgick till 64 mkr. Sedan årsskiftet har aktien också klått börsen med hästlängder med en uppgång på 20 %.

”Vi har lyckats kompensera nedgången med ökad export. Tyskland har stått för den kraftigaste försäljningsökningen”, säger vd Alf Ekström och fortsätter:

”Nedgången i Sverige är extrem. Det finns ingen annan skandinavisk eller centraleuropeisk marknad som backat lika mycket. Jag tror det handlar om att svenskarna har så stora bolån och att många har rörliga räntor. I Tyskland binder de sina bolån under lång tid och tyskarna påverkas inte på samma sätt av räntehöjningarna.”

Även i England och Holland tar Kabe marknadsandelar.

”I England har vi en fabrik som producerar under varumärket Coachman. Vi har gjort en stor anpassning av produkterna till England – de ser helt annorlunda ut, helt andra planlösningar.”

Kabe har också tagit stora investeringar för att anpassa produkterna till tyska marknaden – och lyckats väl.

”Vi började satsa på export utanför Skandinavien för många år sedan. Men det var först när vi för två år sedan började jobba med en tysk som heter Manfred Taedcke som vi fick en riktig skjuts i Tyskland. Han var intresserad av att börja sälja våra produkter i Tyskland på ett helt annat sätt än vad vi tidigare gjort tidigare.”

Ytterligare en förklaring till framgångarna i Tyskland är att bolaget bytt leverantör av chassin. Tidigare levererade Fiat den bärande konstruktionen. Nu har man övergått till Mercedes för de produkter som går under varumärket Kabe.

”Det är klart att det hjälper försäljningen i Tyskland om chassit kommer från Mercedes.”

Ökad export är alltså en viktig delförklaring till att Kabe inte bara hållit emot i nedgången, utan även vuxit. Men även det faktum att bolaget styrt om från produktion av husvagnar till husbilar har bidragit.

”Husbilar har inte drabbats av samma nedgång som husvagnar. Och framför allt i Tyskland har husbilsförsäljningen ökat. Jag tror exempelvis att Tysklands snabba utbetalning av energistödspaket har bidragit.”

Under föregående år, och även under första kvartalet i år, har Kabe rapporterat om ett minskat kassaflöde från den löpande verksamheten på grund av lageruppbyggnad av ej färdigställda produkter. Det i sin tur har berott på komponentbrist hos underleverantörer. Framför allt har det handlat om brist på halvledare.

Har komponentbristen fortsatt?

”Komponentbristen har definitivt minskat. Men det tar tid att ta sig ur den här lageruppbyggnaden. Under en period hade vi hiskeligt mycket grejer på lager.”

Hur ser vägen framåt ut för Kabe?

”Vi fortsätter satsa i England, Tyskland och Holland. Vi är ju fortfarande väldigt små på de marknaderna och just nu känns det lättast att öka marknadsandelarna där. Men vi säljer även till Japan och Sydkorea.”

Sverige står fortfarande för cirka 40 % av försäljningen. När vänder det här?

”Det är omöjligt att säga. Vi märker att det framför allt är försäljningen till barnfamiljer som tagit stryk. Samtidigt är intresset för husvagnar och camping fortsatt stort. Det märks på bokningsläget ute på campingplatserna och försäljningen av begagnade husvagnar”, säger Alf Ekström och fortsätter:

”När ekonomin försämras är husbilar och husvagnar något man kan avstå och vi är ofta rätt tidigt in i konjunkturcykler – både i uppgång och nedgång. Och vi vet att när konjunkturen väl förbättras drar försäljningen i gång.”

Den 23 augusti publicerar Kabe rapporten för andra kvartalet.

Dela med dig