Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-18

”Sparande viktigaste trygghetsfrågan”

wysiwyg_image

En tredjedel läser inte ens sitt pensionskuvert.
Att minska trösklarna för att lära sig spara är en av huvudfrågorna på Fonddagen.
– Frågan är om det finns någon enskild åtgärd som spelar en större roll för den enskilda medborgarens frihet och trygghet än att förstå betydelsen av regelbundet sparande, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson. 

På måndag träffas hela den svenska fondbranschen på Moderna Museet i Stockholm.

Ett bärande tema på Fondagen är vilken roll spararnas känslor spelar i pensionssystemet – och vad som krävs för att fler ska engagera sig i sitt sparande.

– Det är många som har inställningen att ekonomi och pension är tråkigt; när man väl ska fatta ekonomiska beslut så kan de här känslorna påverka. Jag tycker det är viktigt att så många som möjligt förstår vad som påverkar den framtida pensionen, så att de så långt som möjligt gör bra och medvetna val. Därför är det viktigt att se om en större förståelse för känslornas betydelse kan öppna upp för ett större intresse för pensionssparandet, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Charlotta Bay, fil. doktor och forskare vid Stockholm Business School, pekar på att förmågan att ta ekonomiska beslut ofta handlar om människors instrumentella kunskaper, som att de kan räkna eller vet vad olika finansiella begrepp och sparformer innebär. 

– Vår forskning indikerar att hur människor förstår och agerar på exempelvis pensionen inte bara påverkas av vad man vet och kan utan också av de känslor som pensionen framkallar. Och det gäller alla typer av människor, även de som betraktas som ekonomiskt kapabla, säger hon.

En underskattad fråga

Joacim Olsson, Aktiespararnas vd, deltar i panelsamtalet efter Charlotta Bays föredrag.

– Frågan om hur vi kan få fler att engagera sig i sitt sparande är en av de viktigaste, men också tyvärr mest underskattade, framtidsfrågorna i samhällsdebatten. Frågan är det finns någon enskild åtgärd som spelar en större roll för den enskilda medborgarens frihet och trygghet än att förstå betydelsen av regelbundet sparande, säger Joacim Olsson.

Pensionsmyndighetens undersökning (2016) visar att mer än var fjärde svensk inte ens öppnar sitt orange kuvert – och att en tredjedel inte läser något av innehållet.

Vad kan man göra för att fler ska engagera sig i sin pension?

– Jag tror att det är en större och mer komplex fråga som man inte löser enbart genom att informera människor om prognoser och olika sparalternativ. Man informerar inte fram engagemang utan jag tror man måste fundera över hur man kan få människor att känna att pensionen är viktig, inte bara förstå att den är det. Det är stor pedagogisk utmaning men att inse att det förhåller sig så är en början, säger Charlotta Bay. 

Joacim Olsson understryker vikten av att utbildningsinsatser sätts in tidigt för att skapa en bra privatekonomisk kunskapskapsgrund.

– Jag tror att det är svårt att överskatta den långsiktiga betydelsen av det arbete som Unga Aktiesparare och Ung Privatekonomi gör för att utveckla ett livslångt intresse för privatekonomi och sparandet. De ungdomar som fått ett intresse för sparande som unga har lättare att engagera sig i sin egen pension – men också att undvika ekonomiska fällor som SMS-lån och andra skuldfällor.

Fredrik Nordström vill också peka på att det finns positiva trender.

Fondbolagens egna undersökningar visar att flesta sparare ser över sitt sparande regelbundet, även inom premiepensionen. Min Pension når nya rekord i antalet registrerade användare och har nu över 4 miljoner registrerade sparare. 

– Premiepensionen är en suverän inkörsport till en större förståelse för fonderade pensionssystem. Det vore bra om Pensionsmyndigheten fick i uppdrag att fortsätta utveckla informationen om premiepensionen och hjälpa dem som vill välja fonder att göra bra val. När pensionssparandet växer i betydelse är det viktigt att spararna i så hög grad som möjligt förstår pensionssystemen och kan göra informerade val, säger han. 

Kunskaper ökar möjligheter

Fondbolagens vd lyfter också fram betydelsen av att minska trösklarna för att människor ska spara och skaffa kunskaper som ökar möjligheterna att fatta medvetna beslut kring sitt sparande.

– Vi lever i ett konsumtionssamhälle och nås dagligen av lockande budskap om att köpa saker eller tjänster. Vi behöver då bli påminda om att vi kommer att behöva pengar även i framtiden. Vi behöver koppla ihop långsiktiga sparmål med en kortsiktig återkoppling. Många fler skulle behöva få upp ögonen för att det är kul att spara och se hur pengarna växer. Sen är det viktigt med utbildning i privatekonomi och kunskap i matematik. Vi stöttar tillsammans med flera andra organisationer, som Aktiespararna, projektet Ung Privatekonomi, som varje år träffar ungefär en tredjedel av alla gymnasieungdomar i Sverige för att prata sparande och privatekonomi. Sverige ligger idag i topp vad gäller finansiell kunskap, det är en stark position att bygga vidare på.

Charlotta Bay betonar konflikten mellan lång- och kortsiktiga behov som en viktig tröskel för sparandet.

– Tidsaspekten är central just vad gäller pensionen. Att den, till skillnad mot exempelvis bostadslån och sparande till semestern, inte är en här-och-nu-fråga utan för många ligger decennier fram i tiden. Det kan framkalla känslor av frustration och osäkerhet eftersom det handlar om siffror som kan vara svåra att värdera, säger hon. 

Joacim Olsson igen: 

– Jag tycker att både Fredrik Nordström och Charlotta Bay lyfter fram viktiga aspekter kring det dilemma vi alla känner mellan frestelsen i stunden och vad vi vill längre fram. Mitt tips för att bli en uthållig sparare är söka sig till en gemenskap. Oavsett om du engagerar dig i Aktiespararna eller diskuterar aktier och fonder med grannarna hjälper gemenskapen dig att hålla liv i motivationen. 

Fakta:

Fonddagen är Fondbolagens förenings årliga konferens och mötesplats för fondbranschen.

På programmet står bland annat en Finansinspektionens agenda, med generaldirektör Erik Thedéen, Med spararna i fokus, med Charlotta Bay, fil. doktor och forskare vid Stockholm Business School, Joacim Olsson, vd Aktiespararna, Kicki Westerståhl, chef Konsumenternas Bank- och finansbyrå, sparande och hållbarhet och Digitaliseringens möjligheter.

Författare Joel Holm