Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-03

Sparskatten sågas av tunga remissorgan

wysiwyg_image

Snacka om sågning.

ISK-smällen slår mot låginkomsttagare, ökar riskerna – och avskräcker från sparande, enligt remissvaren.

Dessutom är motivet med höjningen av ISK-skatten oklart.

I går stängdes möjligheten för allmänhet och experter att ge sitt perspektiv på regeringen och Vänsterpartiets nya höjning av ISK-skatten, den andra höjningen inom en och samma mandatperiod.

Aktiespararnas kampanj att uppmana medlemmar och andra sparare att skriva ett eget remissvar har fått ett stort genomslag.

LÄS MER: Aktiespararnas argument mot ISK-smällen

Får stor uppmärksamhet

Nu uppmärksammas även Aktiespararnas officiella remissvar av Dagens Industri.

• Istället för en höjd ISK-skatt efterlyser Aktiespararna att sparande ska vara skattebefriat upp till ett kapital på drygt 100 000 kronor och efterfrågar ett tak för ISK-skatten. Aktiespararna konstaterar att det är främst människor med låga och normala inkomster som drabbas hårdast av den höjda ISK-skatten. Ju mer skatten på ISK höjs desto mer fördelaktigt blir det för höginkomsttagare att växla en del av sin lön till extra tjänstepension.

LÄS MER: Joacim Olsson om kampanjen mot ISK-skatten

Dagens Industris reporter Hans Bolander har även tagit del av flera andra tunga remissinstansers svar på planerade skattehöjningen av sparande på ISK-kontot.

Kritiken är inte nådig.

• Den fackliga paraplyorganisationen TCO underkänner för förslaget och varnar för att det sänder fel signaler.

"Borde uppmuntra fler att spara"

”Eftersom livslängden ökar kommer pensionen bli lägre, då borde man istället uppmuntra fler att spara inför pensioneringen” skriver TCO enligt Dagens Industri.

TCO ifrågasätter också beskrivningen av att skattehöjningen är inriktad mot män med höga inkomster och konstaterar att närmare två miljoner svenskar sparar i ISK – och att det finns ännu fler konton med kapitalförsäkringar, som också omfattas av den planerade höjningen.

• Ekonomistyrningsverket, ESV, betonar betydelsen av att skatter som rör sparande är förutsägbara. Myndigheten anser också att motivet till skattehöjningen inte är tillräckligt tydligt.

• Branschorganisationen Svensk Försäkring varnar för att skattehöjningen kommer att drabba låginkomsttagare – och pressa dem att ta en högre risk i sitt sparande än vad som kan vara motiverat utifrån de ekonomiska marginalerna.

Författare Redaktionen