Aktiespararna

SpectraCure: Analysguiden: Framsteg med tummen upp

Av Redaktionen
15 september 20172 min lästid

SpectraCure har presenterat positiva preliminära resultat för pågående
fas I-studie. Det sänker risken inför fortsatt resa mot en potentiell
lansering på marknaden. Vi höjer riktkursen till 1,62 kronor (1,15)
och rekommenderar Öka.

Återfall av lokal prostatacancer drabbar cirka 30 procent av de som en
gång diagnosticerats. De traditionella hormonbaserade behandlingar
hämmar tumörens tillväxt och patienten löper hög risk för
biverkningar, så som depression och impotens. Med den godkända
metoden fotodynamisk tumörbehandling (PDT) kan tumören avlägsnas
samtidigt som många biverkningar kan undvikas. SpectraCure utvecklar
och marknadsför verktyget, IDOSE®, som avser optimera metodens
förutsättningar för effektiv behandling med generika verteporfin, en
godkänd och beprövad fotoreaktiv läkemedelssubstans.

Bolaget har gjort framsteg i pågående fas I-studie som primärt avser
att fastställa säkerhet vid full doseringsnivå. Sekundära målet är
att påvisa terapeutisk effekt. I september meddelade bolaget att full
läkemedelsdos uppnåtts och att den uppföljning som gjorts en vecka
efter behandlingstillfället tyder på terapeutisk effekt utan
biverkningar. Av fas I-studien kvarstår ytterligare uppföljningar och
att skala upp doseringen laserljus. Ett godkännande för att påbörja
studien vid sjukhuset i Philadephia är ännu inte på plats. Det har
orsakat fördröjningar och bolagets tidigare plan att påbörja fas
II-studien under 2017 kommer sannolikt revideras.

Med positiva preliminära delresultat för fas I-studien är SpectraCure
ett viktigt med litet steg närmre ett möjligt utlicensieringsavtal
och lansering på marknaden. Av denna anledning justerar vi upp
sannolikheterna för att vårt antagna scenario kommer inträffa.
Samtidigt har vi med rådande tempo på studien justerat fram intäkter
från ett potentiellt samarbetsavtal aningen. Med reducerad risk
reviderar vi upp vår riktkurs till 1,62 (1,15) kronor per aktie för
de kommande tre månaderna. Det ger en möjlig uppsida om drygt 17
procent från senast betalda kurs om 1,38 kronor, vilken motiverar
rekommendationen Öka.

SPECTRACURE KURSUTVECKLINGDela med dig