Aktiespararna

Spiltans vd om höga rabatten i investmentbolaget - trots succén

Av Cristofer Andersson
26 juli 20238 min lästid
Tidigare i veckan publicerade vi en artikel om Investment AB Spiltan, i folkmun känt som bara ”Spiltan”, som under det första halvåret ökade sin substans med 18,43 %, vilket ska ställas mot OMX SGI, som under samma period steg med 11,3 %. Vi fick möjligheten att intervjua investmentbolagets grundare tillika vd, Per Håkan Börjesson.  

Genom att Spiltan äger flera olika bolag inom flera olika sektorer har ni örat mot rälsen – hur är stämningen?

”Stämningen är väl tudelad där bolag som säljer till svenska konsumenter och räntekänsliga bolag har det tufft. Exportbolag har fortfarande fina orderingångar och gynnas av den svaga kronan”, svarar den erfarna investeraren och redogör därefter för att Spiltan ofta får propåer från bolag:

”Spiltan Invest får hela tiden in förslag från onoterade bolag som vill ha in oss som en långsiktig ägare då vi inte har någon exit-strategi som de flesta andra finansiella aktörerna.”

Paradox är ett betydande innehav i Spiltans portfölj. Vad talar för bolaget framgent?

”Det stora antalet framtida spelsläpp, till exempel nya Cities Skyline 2 i oktober, gör att vi tror på mycket goda framtidsutsikter för bolaget. Intressant är att de analytiker som följer bolaget gör prognoser på framtida intäkter när det är ingen som vet hur framtida spel faktiskt kommer att slå”, svarar Börjesson.

Vi blir lite paff av svaret, då även Spiltan måste göra sina egna prognoser, för vad grundar sig annars investeringen på?

”För det första är dataspel en bransch som växer och är större än musik och film ihop. Sedan har Paradox varje månad 6 miljoner dedikerade spelare som lagt hundratals timmar på spelen och får en ny spelupplevelse varje gång de spelar. När det kommer expansioner till spelen så köper många dem, vilket ger stabila intäkter till bolaget”, säger Börjesson och fortsätter:

”Några spel som funnits i 10 år får också hela tiden fler spelare som även köper grundspelet. Sedan utvecklar Paradox helt nya spel och om de slår som vi hoppas kommer bolaget få en stark tillväxt och ökad lönsamhet. Då Paradox redan har en stor fanskara behöver bolaget också lägga mindre resurser på att få in nya spelare än till exempel mobilspelsutvecklare med gratis spel. Paradox gynnas också av den svaga kronan med kostnader i kronor och intäkter till största delen i dollar.”

Det har under det senaste halvåret i allmänhet, men de senaste månaderna i synnerhet ryktats om att Paradox är föremål för uppköp?

”Varken jag eller bolaget kommenterar rykten i marknaden.”

Spiltan fonder växer och blir med tiden ett allt större innehav. Dels har nettoinflödena till fonderna ökat, dels har de över tid ökat sina NAV.

Båda dessa faktorer kommer göra att tillväxten fortsätter, men hur kan verksamheten förädlas än mer?

”Spiltan Fonder arbetar hela tiden med att utnyttja det fina varumärket genom att förbättra marknadsföringen, hitta nya distributionssamarbeten samt starta nya fonder, som till exempel Spiltan Realinvest Global i februari."

När vi frågar om höjningar av förvaltningsavgifter, eller samarbeten med erfarna investerare såsom Avanza har med till exempel Fredrik Skoglund och TIN Fonder, blir svaret snabbt, tydligt och markerat.

”Spiltan Fonder har aldrig höjt några förvaltningsavgifter. Spiltan Fonder har ett system för att bedöma vilka bolag som är intressant att investera i som noggrant gås igenom av en investeringsgrupp. Givetvis har enskilda förvaltare en frihetsgrad hur de placerar men att hänga upp en ny fond runt ett specifikt namn tror jag inte passar bolagets filosofi. Att starta en ny fond i ett populärt område med en känd profil har väl inte heller alltid varit så lyckosamt för andra fondbolag”, reflekterar Börjesson.

Teqnion är ett av de bolag som bidragit mest till det första halvårets starka substansutveckling. Bolaget har nyligen släppt sin rapport för årets andra kvartal och bland annat minskade kassaflödet samt dess marginal. Kassaflödet är viktigt för bolaget, då det är det medel som avvänds för fortsatta förvärv.

”Spiltan är positiva till bolaget framtidsutsikter och gillar ledningsteamet som lyckats skapa en bra kultur i bolaget. Vi är också imponerade av att de lyckats förvärva bolagen till låga multiplar och att de varit finansiellt försiktiga, vilket gör att de klarat sig mycket bättre än andra förvärvintensiva bolag”, förklarar Börjesson.

Vi förstår Börjessons poänger, men vill också lyfta fram att bolagets skuld de facto ökade under det senaste kvartalet, att räntekostnaderna ökat samt att såväl det fria kassaflödet som soliditeten tappade höjd.

”Ja, i relation till många andra serieförvärvare har Teqnion varit försiktigare och till exempel inte gett ut några obligationer som nu skulle haft mycket höga räntor. När man startade bolaget åkte man på en smäll 2008 som ligger djupt i kulturen. Sedan får de givetvis också högre ränta på banklånen och har några bolag i till exempel byggbranschen som har problem.”

I dina vd-ord skriver du om artificiell intelligens och att ni har en exponering mot segmentet i och med innehaven i Paradox och Amanda AI. Marknaden har en tendens att överskatta utveckling i det korta perspektivet, men underskatta densamma i det långa perspektivet. Har vi sett en överreaktion?

”Alltid när det blir en hype runt en ny sak finns det en risk att bolagen som håller på med det blir alldeles för högt värderade som jag tror gäller för AI-bolag idag. För några år sedan var det grön energi-bolag som var heta” återger kapitalallokeraren.

”Jag tror inte Spiltan skulle investera i ett rent AI-bolag, i alla fall inte per idag då intervjun genomförs, men givetvis är det viktigt att både nya och existerande portföljbolag använder den teknik som är en viktig del av vår framtid.”

Du har alltid förordat att skuld ska undvikas. Emellertid har Spiltan just nu en skuld om 175 miljoner kronor. Förvisso har ni tillgång till kreditlinor, men är ni inte oroliga att ni går in i en fortsatt och kanske än mer utmanande tid med sämre utgångsläge?

”Spiltan Invest har förutom kreditlinor även noterade aktier som är likvida, så vi kan alltid göra nya affärer och stötta våra portföljbolag vid behov. Framtiden är alltid osäker och man kan och ska alltid vara orolig, men allra farligast är det när alla är optimister, såsom under hösten 2021. Jag brukar säga att börsen på kort sikt kommer att gå upp, ned eller vara lika men på riktigt lång sikt är du en vinnare med aktier.”

Spiltans egen aktie handlas till en hög substansrabatt på drygt 26%. Varför, tror du?

”Det finns nog flera svar på den frågan, men för det första tror jag inte alla delar vår uppfattning om potentialen i Paradox och är kritiska till att bolaget utgör en så stor del av substansen. Sedan har vi också ett säljtryck från gamla aktieägare som köpte aktier för 3 kronor eller 5 kronor för 25 år sedan och nu vill vikta ned sina innehav när de går i pension, eller vill köpa lägenhet till sina barn.”

Börjesson fortsätter:

"Vidare har det allmänna börsklimatet har också gjort att alla investmentbolag har värderats ner. Några kortsiktiga placerare anser också att rabatten beror på att vi bara handlas på tisdagar, som absolut kan ha en liten effekt. Efter att vi noterades i oktober 2021 hade vi en premievärdering som mest på 45 % trots att vi bara handlades en gång i veckan då också. ’Marknaden’ kan värdera en aktie fel i flera år, men så småningom brukar de faktiska siffrorna visa sig även i börskursen".

Spiltan InvestIntervjuer

Dela med dig