Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-27

SSAB:s aktie skenar efter rapportsläppet

wysiwyg_image

Foto: Pressbild

Stålbolaget SSAB redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet medan justerat ebitda-resultat sjönk. Bolaget skriver ned goodwill. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Marknaden tolkar rapporten väl och aktien är upp drygt 7% i den inledande handeln. 

Omsättningen steg 10,2 procent till 30 138 miljoner kronor (27 337). Väntat enligt Bloombergs
konsensus var 27 994 miljoner.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 4 637 miljoner kronor (7 753). Väntat var 4 861 miljoner.

Justerat rörelseresultatet var 3 768 miljoner kronor (6 961).

Bolaget skriver ned goodwill med 33,3 miljarder kronor. Nedskrivningen omfattar all goodwill relaterad till de förvärv av Ipsco och Rautaruukki som genomfördes 2007 respektive 2014. Nedskrivningen är av engångskaraktär och har inte påverkat kassaflödet. Bakgrunden till nedskrivningen var ränteuppgången och en mer försiktig metod avseende prövning av nedskrivningsbehov, uppger SSAB.

Resultatet efter skatt blev -29 992 miljoner kronor (5 460).

Nettokassan uppgick till 14,3 miljarder kronor (2,3 miljarder).

I utdelning föreslås 8,70 kronor per aktie (5,25). Väntat var 7,72 enligt Bloomberg konsensus.
Bolaget kommer också föreslå årsstämma att fatta beslut om bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av utestående SSAB aktier.

Bolaget lämnar följande utsikter för Q1 2023:

"Det finns en fortsatt osäkerhet mot bakgrund av bland annat uppgången i inflation och räntor, samt risker för fortsatt negativa effekter från kriget i Ukraina. Europamarknaden bedöms ha stabiliserats efter nedgången under andra halvan av 2022. Efterfrågan på grovplåtsmarknaden i Nordamerika väntas vara förhållandevis stabil, även om priserna har försämrats från höga nivåer. Den globala efterfrågan på höghållfasta stål som varit stark på många marknader, har mattats av något, framförallt i Europa".

För SSAB Special Steels spår bolaget väsentligt högre leveranser jämfört med fjärde kvartalet 2022, som påverkades negativt av underhållsstopp. De realiserade priserna bedöms bli lägre.

Vidare bedöms SSAB Europes leveranser bedöms vara väsentligt högre, då föregående kvartal påverkades negativt av underhåll och säsongseffekter. De realiserade priserna väntas bli lägre under det första kvartalet 2023, jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli något högre. Priserna väntas bli lägre.
Kostnaderna för råmaterial för det första kvartalet väntas i stort bli relativt stabila jämfört med föregående kvartal. Järnmalmpriset och även skrotpriset i USA vände uppåt i slutet av 2022 vilket kommer att leda till högre kostnader under första kvartalet 2023, medan kostnaderna för kol bedöms bli lägre, skriver SSAB.