Du är här

2017-12-07

Stabil portfölj på svag börs

wysiwyg_image

Här kan du läsa senaste inlägget av Korta Portföljen (vecka 49).

Börsklimatet och riskaptiten har minskat sista veckorna och börsen är ner omkring 5 procent på en månad. Vår relativt defensivt orienterade portfölj har stått emot nedgången tämligen väl.

Våra mer defensiva bolag som Arcus, ICA och framförallt Axfood och Loomis har gått starkt och presterat klart bättre än börsen (grön linje) senaste månaden. Aktiekurserna är ombaserade mot index.

wysiwyg_image

Portföljbolagen av mer cyklisk karaktär såsom Indutrade, Trelleborg och Inwido har istället följt med börsen (grön linje) söderut. Aktiekurserna är ombaserade mot index.

wysiwyg_image

Axfood

Vi väljer att justera upp riktkursen i Axfood till 170 kronor och vi tror att det tidigare kursrekord på 164 kronor kommer att slås givet det momentum aktien för tillfället upplever. Vi är optimistiska kring framtiden vad gäller e-handel och uppskattar stabiliteten och den höga och uthålliga utdelningen i bolaget. Vi argumenter även för att bolagets nettokassa bör utnyttjas till aktieägarvänliga åtgärder. Med andra ord, belåna upp balansräkningen och dela ut mer till aktieägarna kan utgöra en potentiell trigger framöver.

Ur ett tekniskt perspektiv ser aktien visserligen lite toppish ut men vi väljer att inte gå emot den kortsiktigt starka trenden och argumenterar för att det finns lite mer att hämta på uppsidan trots allt.

Vissa argumenterar för att ICA och Axfood handlas till för höga multiplar, vi argumenterar för att stabiliteten är värd sitt pris.

Indutrade

Att Indutrade tappat beror inte enbart på risk-off och allmänt svagt börssentiment utan kan även härledas till bolagsspecifika händelser. Bolaget har nämligen beslutat att genomföra åtgärder vid Sander Meson-gruppen (inom marinsegmentet) för att återställa lönsamheten. Åtgärderna har som syfte att stärka den långsiktiga lönsamhetsnivån. Åtgärderna uppges leda till omstruktureringskostnader, som kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet, på cirka 140 miljoner kronor. Av dessa kostnader berör 80 miljoner kronor nedskrivning av immateriella tillgångar och 60 miljoner kronor övriga omstruktureringskostnader.

Det här medför vissa prognosjusteringar nedåt men ändrar inte vår syn på bolaget i det långa perspektivet och aktien är fortsatt en favorit i portföljen.

Inwido

Vi kan bara konstatera att vi uppenbarligen var för tidigt på Inwido-aktien, det 25-procentiga fallet sedan sommaren till trots. Aktien har fortsatt falla och är nu ner 35 procent sedan toppen i början på juni. Anledningen finner vi främst på grund av en svensk bostads- och byggoro samt upprepade rapportbesvikelser där bolaget upplevt produktionsstörningar från leverantörsledet.

Men lyfter vi blicken och tittar in i 2018 tror vi att bolaget kan använda sig av de försäljningsmässigt svaga vintermånaderna till att fixa dessa interna problem. Omstruktureringsprogram väntas också ge stöd åt lönsamheten och vinsten under nästa år.

Även om försäljningen inte väntas växa speciellt mycket nästa år så delar marknaden vår syn vad gäller förbättrade marginaler.

 

wysiwyg_image

Vad gäller oron kring den svenska bostadsmarknaden så bör vi vara medvetna om att 70 % av omsättningen i Inwido är mot renoveringsmarknaden och bara 30 % mot nybyggnadsmarknaden där marginalerna dessutom är lägre. Dessutom har bolaget försäljning i betydligt fler länder än Sverige. Så känsligheten är inte så stor som man kanske kan tro. En enkel analys är också att hushåll tenderar att piffa upp och renovera nuvarande bostad i tider av bostadsoro och då en försäljning av bostaden känns avlägsen. Det gynnar Inwido.

Genom uppköp och organisk tillväxt är nu Inwido en av marknadsledarna inom fönster i Norden med en marknadsandel på 25 procent.  Den europeiska fönstermarknaden är väldigt fragmenterad i nuläget med många små, lokala tillverkare och endast ett fåtal större aktörer. Med andra ord, här finns potential till förvärv.

Att ledningen har indikerat en potential till fler förvärv i storleksordningen 1–2 miljarder kronor i omsättning (Inwido omsatte 5,7 miljarder 2016) under 2017 och 2018 tyder på att även de ser fortsatt utrymme i balansräkningen. Nettoskulden ligger i dagsläget på dryga 2 gånger EBITDA, en inte alltför ansträngd nivå, och väntas också succesivt sjunka i takt med bättre resultat och fortsatt goda kassaflöden.

Med ett p/e-tal för nästa år på låga 9 gånger vinsten och en direktavkastning omkring 5 procent, torde det agera kudde i aktien och nedsidan bör vara begränsad härifrån. Vi är heller inte oroliga att utdelningsnivån inte kommer att upprätthållas

Med ovan argumentation i ryggen tycker vi därför alltjämt att Inwido förtjänar en plats i portföljen.

 

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.