Aktiespararna

Stabila värderingar under kvartalet enligt EQT.

Av Finwire/Redaktionen
20 april 20232 min lästid
Riskkapitalbolaget EQT har ökat det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet (FAUM) till 119 miljarder euro. Vid utgången av fjärde kvartalet var nivån 113 miljarder och för ett år sedan var nivån 77 miljarder.

Totalt förvaltat kapital (AUM) uppgick till 216 miljarder euro, att jämföra med 210 miljarder euro vid utgången av fjärde kvartalet.

EQT-fondernas totala investeringar under kvartalet uppgick till 5 miljarder euro (3 miljarder). Investeringar under kvartalet inkluderar Radius Global Infrastructure och Tion Renewables (EQT Active Core Infrastructure), Lazer Logistics och SK Skieldus (EQT Infrastructure VI), IntegrityNext och GotPhoto (EQT Growth) och förvärvet av va-Q-tec av Envirotainer (EQT X).

Totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till 1 miljard euro (2 miljarder). Ingångna avtal om avyttringar inkluderar Blume (EQT Infrastructure II och EQT Infrastructure III), VBill (EQT Mid Market Asia III) och en mindre nedförsäljning i Coforge (BPEA VII).

"Året började med ökad transaktionsaktivitet med fler än 10 transaktioner under första kvartalet. Finansiering har fortsatt varit tillgänglig för nya investeringar. Dock kan den senaste tidens volatilitet innebära ett vidare skifte i finansieringskällor mot privata kreditmarknaden. Blickar vi framåt har vi en betydande mängd kapital tillgängligt för nya investeringar (dry-powder) och med en ung, motståndskraftig och balanserad portfölj är vi i en god sits att tillvarata tematiska investeringsmöjligheter på en global skala", säger vd Christian Sinding i en kommentar.

Han säger vidare.

"Kapitalanskaffningmarknaden fortsätter att vara utmanande - flaggskeppsfondernas kapitalanskaffning tar längre tid att färdigställa samtidigt som de mindre och nyligen lanserade initiativens kapitalanskaffning kräver mer tid och resurser. Med det sagt så konsoliderar globala investerare kontinuerligt sin exponering till färre, större och mer globala aktörer på den privata investeringsmarknaden med stark resultathistorik, en trend som vi förväntar oss kommer gynna aktörer som EQT".

Dela med dig