Aktiespararna

Starkt kvartal av Lundbergs

Av Nyhetsbyrån Direkt
23 augusti 20171 min lästid

Investmentbolaget Lundbergs redovisar för koncernen ett resultat efter skatt på 2.899 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (2.022). Resultatet per aktie uppgick till 16:15 kronor (10:31).

Nettoomsättningen uppgick till 5.400 miljoner kronor (4.999).

Rörelseresultatet blev 3.559 miljoner kronor (2.377). Orealiserade värdeförändringar har påverkat resultatet med 1.699 miljoner (1.128).

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2017 till 593 kronor per aktie, jämfört med 546 kronor den 31 december 2016. Den 21 augusti 2017 var motsvarande värde 575 kronor per aktie.

Dela med dig