Aktiespararna

Starkt kvartal av Ratos – men vd kritisk: "Behöver öka förbättringstakten"

Av Nyhetsbyrån Direkt
17 augusti 20172 min lästid

Investmentbolaget Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 396 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (-26). Resultatet per aktie uppgick till 0:98 kronor (-0:21).

Resultatet före skatt uppgick till 546 miljoner kronor (32).

Ebita-resultatet i bolagsportföljen uppgick till 694 miljoner kronor, en ökning med 7 procent från andra kvartalet 2016. Nettoomsättningen för bolagen i portföljen minskade 1 procent till 6.383 miljoner kronor.

Resultatutvecklingen i Ratos bolagsportfölj förbättrades totalt under andra kvartalet. Men sett till enskilda bolag är utvecklingen inte tillfredsställande.

Det skriver bolagets vd Magnus Agervald i rapporten för det andra kvartalet.

"… och vi behöver fortsätta öka förbättringstakten för att nå högre resultat", fortsätter han.

Att Ratos resultat före skatt förbättrades i det andra kvartalet - från 32 till 546 miljoner kronor - förklarar Magnus Agervald främst med förbättrat resultat i Bisnode och minskade jämförelsestörande kostnader i vissa andra portföljbolag. Han lyfter även fram att effektiviseringar har genomförts i Ratos centrala organisation.

"Det är glädjande att vi nu också kan se att de operativa förvaltningskostnaderna ligger på en lägre nivå", skriver Ratos vd.

Han poängterar också att Ratos ser en fortsatt stark transaktionsmarknad.

"Vår nuvarande kassa ger oss bra beredskap och möjligheter att agera".

Dela med dig