Aktiespararna

Stjärnorna står rätt för skogen

Av Dag Rolander
16 oktober 20184 min lästid

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 8 2018.

Efterfrågan står på topp liksom priserna. Dessutom gynnas skogsnäringen av den billiga kronan. Men se upp när räntorna höjs och konjunkturen försvagas.

Det är gott om skog i Sverige. Ändå blir den allt dyrare. Sverige räknas som en global stormakt inom skogsnäringen. På exportmarknaderna är vi trea efter Kanada och Ryssland.

Två tredjedelar av Sveriges land­yta är skogsbeklädd. Av dessa 28 miljoner hektar räknas 23 miljoner som produktiva. Kronan och skogsbolag äger ungefär hälften. Den andra halvan fördelas på 330 000 enskilda ägare. Historiskt har grönt guld fungerat som ett bra alternativ till aktiemarknaden.

Sommarens hetta och torka ledde till omfattande skogsbränder. Det handlade om 25 000 hektar eller 0,1 procent av hela skogs­ytan. Ett miljardbelopp gick upp i rök. Stormar slår hårdare. Gudrun 2005 gav svåra skador på 70 miljoner kubikmeter skog.

Torkan har fått en större ekonomisk effekt till följd av att avverkningar stoppats då gnistor från skogsmaskiner riskerar att orsaka brand. Det har lett till knapphet på råvara för skogsindustrin som är beroende av ett jämnt råvaruflöde.

I juni startade SCA upp sin nya massalinje i Östrand utanför Sundsvall. Med en investering på nära 8 miljarder kronor mer än fördubblas kapaciteten till 0,9 miljoner ton efter ett par års intrimning. För två år sedan invigdes Södras motsvarande satsning i Värö utanför Varberg som med en investering på 4 miljarder kronor adderade 0,3 miljoner ton till 0,7 miljoner ton och som i år kör för fullt.

Under de senaste två åren har produktionskapaciteten för nordisk barrsulfatmassa ökat med 10 procent. Billerud Korsnäs är på sluttampen med ett investeringsprogram om 8 miljarder kronor. Huvuddelen avser en ny, gigantisk kartongmaskin i Gruvön, väster om Karlstad och nära StoraEnsos ungefär jämstora kartongbruk Skoghall.

Investeringarna handlar om vidareförädling av massa som i dag säljs externt. Med högre förädlings­värde ökar exportvärdet.

När industrins stora investeringar kör för fullt om ett par år ökar exporten liksom råvaruefter­frågan vilket gynnar svenska skogsägare även om vedimporten från Norge och Baltikum också ökar.

Världskonjunkturen stärks sedan två år tillbaka och förväntas fortsätta växa i en takt om 4 procent också nästa år. Hållbarhet och förnyelsebara material är en global långsiktig trend som gynnar efterfrågan på skogsprodukter även i byggsektorn.

Massapriset har stigit med 50 procent sedan början på 2017 och med 20 procent sedan årsskiftet till rekordnoteringen 1 200 dollar per ton. Uppgången smittar av sig på massavedspriserna som höjts två gånger i år och med 20–30 procent sett över ett år.

På trävarumarknaden går Europa, Nordafrika, Kina och USA bra samtidigt vilket är ovanligt och priserna har kontinuerligt kunnat höjas sedan början på 2016.

I Donald Trumps USA har trävarupriserna skenat till nivåer 50 procent högre än i Europa vilket skapat enorma, kortsiktiga vinstmöjligheter för dem som har rätt kanaler. För skogsbönderna har timmerpriserna stigit med i storleksordningen 15 procent på ett år.

När skogskonjunkturen är stark brukar också kronan stå stark mot andra valutor. På motsvarande sätt sjunker kronan vid lågkonjunktur vilket mildrar den negativa effekten på lönsamheten av lägre priser, i euro eller dollar, och lägre volymer.

Bekymmer på bostadsmarknaden och extrem räntepolitik har ställt sam­bandet på huvudet. Det ger anledning till oro eftersom risken finns att kronan kommer att stärkas samtidigt som räntor höjs och konjunkturen försvagas. Men i år står alla stjärnor rätt för skogsnäringen. 

Skogsbolagen på börsen.

Källa: Aktiespararen nummer 8 2018.

Dela med dig