Aktiespararna

Stockholm IT Ventures inte i mål

Av Bolagsbevakningen
31 juli 20182 min lästid

Gissa om det blev stök på Stockholm IT Ventures bolagsstämma!

Ett par timmar före stämman som var utlyst förra fredagen (27/7) meddelades Aktiespararna via telefon att stämmolokalen var ändrad från Hotell J i Nacka till Stockholms Central.

De småaktieägare som var påväg till stämman lyckades via ”djungeltelegrafen” varsko varandra, varpå de kunde infinna sig i rätt tid på Centralen.

Inga handlingar hade sänts ut och förelåg inte heller vid stämmans öppnande.

Advokat Mathias André, som även var behjälplig på Trigs bolagsstämma nyligen, dök upp på SVABs stämma. Han satte sig vid bordsänden och förklarade att han hade fullmakt för Anthony Normans två bolag som var de enda anmälda - enligt den preliminära röstlängden.

Flertalet övriga närvarande protesterade och sade sig vara anmälda med insända fullmakter, vilket ordföranden Mathias André tog ad notam. Han upprättade en definitiv röstlängd grundad på de av samtliga närvarande uppgivna aktieinnehaven.

Därefter gjordes en genomgång av de övriga formaliepunkterna under tämligen långa ordväxlingar.

När stämman hade nått punkten sju på dagordningen, dvs. den punkt där årsredovisningen skulle läggas fram, visade det sig att inga räkenskapshandlingar eller någon revisionsberättelse hade upprättats.

En lång diskussion följde. Så småningom kom stämmodeltagarna överens om att hålla fortsatt bolagsstämma 23 augusti klockan 13 i samma lokal.

Aktiespararnas Leo Gillholm framförde att årsredovisningen bör innehålla en historiebeskrivning över hur antalet aktier ökat under de senaste åren och vilka de emitterats till.

Det meddelades på stämman att Linus Söder ska upprätta årsredovisningen som förväntas vara klar om en vecka. Hans Olof Olsson ska därefter revidera densamma med ambitionen att den ska kunna sändas till aktieägarna 9 augusti.

Stämmans första del tog en timme och tio minuter. Frågan kvarstår hur lång tid det kommer att ta innan den kan avslutas! Kanhända ges svaret på frågan 23 augusti?!

Författare och bevakare: Leo Gillholm

Dela med dig