Aktiespararna

Stora Enso tar nedskrivningar på 514 miljoner euro i Q4

Av Finwire/Redaktionen
12 december 20231 min lästid
Skogsindustribolaget Stora Enso kommer att redovisa icke kassaflödespåverkande nedskrivningar om 514 miljoner euro i rörelseresultatet enligt IFRS för fjärde kvartalet 2023. Nedskrivningarna kommer att redovisas som en jämförelsestörande post. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inklusive den uppskattade positiva skatteeffekten på 65 miljoner euro kommer nettoresultatet att vara negativt med 449 miljoner euro.

Nedskrivningen av anläggningstillgångar inom divisionen Packaging Materials omfattar främst affärsenheten Containerboard och inom divisionen Biomaterials omfattas främst de nordiska bruken. Nedskrivningarna sker huvudsakligen till följd av Stora Ensos prognoser om svagare utsikter jämfört med tidigare beräkningar.

Nedskrivningen innebär att den årliga avskrivningen kommer att minska med 40 miljoner euro framöver. Nedskrivningarna påverkar inte Stora Ensos prognos för helåret 2023.

Dela med dig