Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-30

Rapportbolagen som rasar och rusar

wysiwyg_image

Vi har sett kraftiga kursreaktioner på sina håll under morgonen i samband med dagens rapportskörd. Här följer en sammanfattning av de kvartalsrapporter som presenterats nu på morgonen.

Hoist Finance (aktien +15 % idag)

Kredithanteringsbolaget Hoist kan klara av att investera något mer än 5 miljarder kronor, kanske 6 miljarder, under 2019 som en följd av att det nu lyckats med en värdepapperisering. Bolaget fortsätter att arbeta för ytterligare transaktioner som lindrar effekten av de nya hårdare kapitalregleringarna.

Det säger vd:n Klaus-Anders Nysteen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Förväntningen på en förvärvskapacitet om 5 miljarder kronor har varit utan medräknande från effekter av åtgärder för att lindra effekten av de nya regleringarna från Finansinspektionen", säger han.

Han pekar på att Hoist, utöver värdepapperisering, fortsätter att arbeta med en etablering av fondstrukturer för att utnyttja kapital från tredje part.

"Arbetet med etablering av en fondstruktur har kommit riktigt långt och vi hoppas att kunna annonsera något på den fronten om inte allt för lång tid", fortsätter vd:n.

Hoist stärkte under det andra kvartalet kärnprimärkapitalrelationen till 9,9 procent, från 9,5 procent vid utgången av mars. Bolaget investerade 2,3 miljarder kronor i fordringsportföljer under det första halvåret (3,2). Under helåret 2018 investerades drygt 8 miljarder kronor.

Angående att Hoist resultat före skatt ökade med 63 procent i det andra kvartalet, mot året före, till 230 miljoner kronor säger vd:n att tillväxten från 2018 ger ett stöd samtidigt som "kostnaderna kommit ned avsevärt".

Kostnaderna i förhållande till intäkter (K/I) var 71 procent i det andra kvartalet (79). Målet är att sänka relationen till 65 procent på medellång sikt.

 

G5 Entertainment (aktien -7 % idag)

G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett resultat efter skatt på 16,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (45). Resultatet per aktie uppgick till 1:88 kronor (5:07).

Rörelseresultatet blev 18,5 miljoner kronor (50,1) och rörelsemarginalen var 6,2 procent (12,7).

Nettoomsättningen uppgick till 297 miljoner kronor (395).

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 36,3 miljoner kronor (81,3).

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 125 miljoner kronor (108)

G5 Entertainments vd Vlad Suglobov beskriver att bolaget är försiktigt optimistiska vad gäller den framtida potentialen för spelet Jewels of Rome.

Det skriver G5 Entertainments vd Vlad Suglobov i vd-ordet för delårsrapporten för det andra kvartalet 2019.

Spelet intog bara ett par veckor efter det släpptes på alla större plattformar en fjärdeplats sett till daglig intäkt för spelen i bolagets portfölj.

"Med tanke på den initialt snabba intäktsutvecklingen och den flacka utvecklingen för den övriga spelportföljen, kan Jewels of Rome komma att bidra till dynamiken i bolagets intäkter redan under det tredje kvartalet", säger Vlad Suglobov.

G5 Entertainments vd nämner två spel som ligger i utvecklingsfasen och som bolaget avser att lansera innan årsskiftet. Dessutom planerar bolaget för en relansering av ett tidigare spel.

"Om något av de internt utvecklade spelen blir en succé kommer det att ha en signifikant påverkan på bolagets omsättning och lönsamhet", säger Vlad Suglobov i vd-ordet.

 

Hanza Holding (aktien -7,5 % idag)

Hanza redovisar ett resultat efter skatt om 8,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (11). Resultat per aktie blev 0:26 kronor (0:28).

Rörelseresultat uppgick till 17,1 miljoner kronor (21,7) och intäkterna till 507 miljoner (508).

Resultatet belastas med kostnader om cirka 2,2 miljoner kronor (0,0) direkt hänförliga till förvärv, integration och notering.

Hanza har upplevt en förhållandevis god efterfrågan under året hittills, dock märktes en avmattning i slutet av andra kvartalet.

Det skriver bolaget i sin rapport.

"Det går dock inte att avgöra om det är en inbromsning i konjunkturen eller en lagerjustering inför halvårsskiftet", skriver Hanza.

Bolaget ger inge försäljningsprognoser men konstaterar att det har ett gott utgångsläge för att fortsatt erhålla nya kunder och volymer. Därutöver har etableringen i Tyskland medfört en betydande ny potential för framtida tillväxt, heter det.

Koncernens tillväxtmål är en genomsnittlig omsättningsökning om lägst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 507 miljoner kronor (508). Valutapåverkan uppgår till 8 miljoner kronor positivt.

Omsättningen har påverkats positivt genom förvärvet av Toolfac den 31 januari 2019, ett bolag med en årsomsättning om cirka 80 miljoner kronor. Vidare har omsättningen ökat genom nya kunder och kontrakt, samt minskat genom kundväxling.

Ebitda-resultatet för kvartalet uppgick till 38,0 miljoner kronor (37,1), vilket motsvarar en marginal om 7,5 procent (7,3).

 

NCAB Group (aktien -4 % idag)

NCAB, som säljer mönsterkort, rapporterar att nettoomsättningen ökade med 14 procent till 473 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019. I dollar ökade nettoomsättningen med 4 procent.

Orderingången ökade med 10 procent till 450 miljoner kronor (410). I dollar ökade orderingången med 1 procent.

Justerat ebita-resultat blev 37,3 miljoner kronor (32,0), motsvarande en justerad ebita-marginal om 7,9 procent (7,7).

Rörelseresultatet uppgick till 35,7 miljoner kronor (21,7), med en rörelsemarginal på 7,5 procent (5,2).

Resultat efter skatt uppgick till 23,5 miljoner kronor (16,3) och resultat per aktie efter utspädning blev 1:39 kronor (0,92).

NCABs andra kvartal 2019 visade på en något svagare tillväxt, både när det gäller omsättning och orderingång.

Omsättningen ökade med 14 procent (4 procent i dollar) medan orderingången ökade med 10 procent (1 procent i dollar)

"De höjda tullarna från Kina till USA har inte enbart påverkat vår amerikanska verksamhet utan också delar av vår försäljning i Kina, den som har slutdestination USA. Vår verksamhet i North America har drabbats mest och exkluderar vi North America ökade orderingången med 16 procent (7 procent i USD) jämfört med andra kvartalet 2018", kommenterar vd Hans Ståhl i rapporten.

Han lyfter också fram att resultatet "är fortsatt starkt", med en ökning på 17 procent kvartal mot kvartal och en justerad ebita-marginal på 7,9 procent.

"Sammantaget ser vi en något avvaktande hållning hos en del kunder i USA och Europa. Om det är en tillfällig situation eller början på en svagare marknad är svårt att sia om. Klart är att handelskriget mellan USA och Kina minskar köptrycket i fler länder", noterar han vidare.

För att motverka detta intensifierar NCAB sina försäljningsinsatser och har knutit upp en taiwanesisk tillverkare för USA-marknaden för att kunna erbjuda amerikanska kunder import utan tull.

"Vi ser fortlöpande också över våra kostnader för att säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats. Tack vare vår starka efterfrågan har vi även lyckats få ner priserna från våra fabriker, vilket bör stärka vår konkurrenskraft framöver", skriver Hans Ståhl.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.