Aktiespararna

Storbankens favoriter - sätter köp på sex aktier

Av Jessika Bouveng
3 november 20221 min lästid
Handelsbanken har uppdaterat sin “Fokuslista” som innehåller ett flertal av bankens favoritaktier i en rad olika sektorer.

I Hälsovårdssektorn har nu Getinge gjort entré och ersätter Arjo. Även Stendörren har fått ta plats till förmån för Platzer inom fastighetssektorn.

Enligt Handelsbanken så kan Getinge vara på väg mot en trendvarning efter att under en längre tid haft en svag kursutveckling. Platzer tror banken sticker ut i branschen på ett positivt sätt med en attraktiv värdering.

”Vi tror att sentimentet för fastighetsaktier generellt kommer att vara relativt svagt i det medellånga perspektivet. Medan många andra fastighetsbolag pressas av riskfyllda ägarstrukturer, hög skuldsättning i förhållande till fastighetsvärdena och låg direktavkastning, sticker Platzer ut på ett positivt sätt med en attraktiv värdering, låg belåning och relativt hög direktavkastning på fastigheterna.”

De aktier som ingår i Fokuslistan på Handelsbanken är Atlas Copco, Duni, Embracer, Getinge, Husqvarna, Millicom, Platzer, SSAB och Swedbank.

Handelsbanken rekommenderar köp på sex stycken av aktierna: Atlas Copco, Duni, Embracer, Getinge, Husqvarna, och Swedbank. Behåll på SSAB, Platzer och Millicom.

Dela med dig