Aktiespararna

Storskogen faller rejält - är minus nästan 20%

Av Finwire
16 augusti 20232 min lästid
Storskogens vd Daniel Kaplan. .
Förvärvskonglomeratet Storskogen redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 4,4 procent till 9 462 miljoner kronor (9 059).

"Det andra kvartalet är vanligen säsongsmässigt starkt, speciellt för affärsområde Tjänster, men även för affärsområde Handel. Det andra kvartalet 2023 präglades av ihållande makroekonomisk osäkerhet, stigande räntor och hög inflation, vilket dock främst påverkade affärsområde Handel", skriver bolaget.

Justerat ebita-resultat blev 922 miljoner kronor (877).

Rörelseresultatet blev 605 miljoner kronor (681), med en rörelsemarginal på 6,4 procent (7,5). Resultatet före skatt var 248 miljoner kronor (655). Skatt förklaras ha påverkat siffran negativt, främst genom ej avdragsgilla poster.

Resultatet efter skatt blev 115 miljoner kronor (474), en minskning med 75,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,25), vilket innebär en minskning med 84,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 852 miljoner kronor (335).

"Marknadsförutsättningarna är fortsatt utmanande, men arbetet i våra affärsenheter ger resultat, med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och en bibehållen trend mot vårt mål på en justerad ebita-marginal om 10 procent", säger vd Daniel Kaplan.

Han fortsätter.

"Det tredje kvartalet är vanligen säsongsmässigt svagare, men även om marknadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd ser affärsområdena Tjänster och Industri en generellt stabil orderingång", menar han.

Dela med dig