Aktiespararna

Storskogen gör nedskrivningar om 920 miljoner kronor

Av Finwire/Redaktionen
26 juni 20242 min lästid
Förvärvskonglomeratet Storskogen ska göra nedskrivningar på cirka 920 miljoner kronor i andra kvartalet. Bolaget aviserar detta i samband med avyttringen av nio affärsenheter till M Industrial Invest, enligt ett pressmeddelande.

Nedskrivningarna är uppdelade på cirka 600 miljoner kronor kopplat till goodwill, och cirka 320 miljoner kronor kopplat till andra materiella och immateriella tillgångar. Nedskrivningarna är inte kassaflödespåverkande.

Däremot påverkar de resultatet negativt, liksom effekterna från avyttringen av affärsenheterna, med cirka -30 miljoner kronor. Detta kommer att belasta andra kvartalets resultat och rapporteras som jämförelsestörande poster.

Vad gäller avyttringen av affärsenheterna, skriver Storskogen att exit:en i dem innebär att mer tid och resurser kan läggas på andra affärsenheter med större potential.

Affärsenheterna som avyttras hade en sammanlagd årsomsättning på cirka 1 583 miljoner kronor och justerad ebita på cirka -98 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna per den 31 mars 2024. Affären innebär att Storskogens justerade ebitda-marginal ökar med 0,7 procentenheter.

Placeras i nytt bolag

Upplägget för transaktionen är att affärsenheterna placeras i ett nytt bolag i vilket Storskogen äger en preferensaktie som berättigar till en betydande del av vinsten och avyttringslikviden vid en framtida försäljning av bolaget till tredje part.

Transaktionen med affärsenheterna väntas bli slutförd senast i augusti, förutsatt den godkänns av myndigheterna.

Storskogen kommer att hålla en presentation med anledning av strukturförändringen klockan 08.00.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig