Aktiespararna

Svagt kvartal – aktien rasar

Av Nyhetsbyrån Direkt
9 november 20173 min lästid

Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på -54 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (12). Resultatet per aktie uppgick till -0:89 kronor (0:14).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17 miljoner (44) och nettoomsättningen uppgick till 1.200 miljoner kronor (1.138).

"Vi fortsätter att genomföra våra fokuserade strategier för att nå våra övergripande mål. Mycket återstår att göra men vi ser mycket uppmuntrande affärshändelser och en god utveckling i den underliggande verksamheten", kommenterar vd Thomas Eldered.

Resultatet för tredje kvartalet påverkades i vanlig ordning starkt av planerat underhåll och driftuppehåll i Recipharms anläggningar.

"Till detta kommer effekten av de särskilda utmaningar vi aviserade i föregående delårsrapport samt underpresterande enheter i Sverige. Detta möter vi med kraftfulla åtgärder", säger vd:n.

Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år. I rapporten för det andra kvartalet identifierade Recipharm faktorer, huvudsakligen förseningar, med negativ inverkan på resultatet för resten av året.

"Detta fick till följd att vi bedömer att det blir utmanande att nå vårt övergripande mål för EBITDA-marginalen för innevarande år", skriver vd.

Under kvartalet påverkades resultatet negativt fullt ut av dessa faktorer. Därutöver hade den svaga utvecklingen inom Solids & Others samt periodisering av order ytterligare negativ påverkan.

"På kort sikt ser vi därmed pressade marginaler och för kvartalet uppgick EBITDA-marginalen till 8,6 procent", heter det.

Det operativa kassaflödet för perioden påverkades positivt av minskat rörelsekapital och uppgick till 149 miljoner kronor. Investeringar i utökad kapacitet och nya möjligheter utgjorde större delen av de totala investeringarna för kvartalet på 153 miljoner kronor. Således finansierades nära hela investeringsprogrammet internt med operativt kassaflöde.

För att förbättra lönsamheten ökar Recipharm fokus på synergier och på att minska bolagets exponering mot produkter med låga marginaler. Den föreslagna avvecklingen av tillverkningsanläggningarna i Stockholm och Höganäs och överföring av produktion till övriga anläggningar inom koncernen är ett viktigt steg i detta.

"Positiva effekter på EBITDA och EBITDA-marginal förväntas redan under 2018 och långsiktigt kommer vi att få en effektivare struktur samtidigt som vi eliminerar negativ ebitda", heter det.

"Det långsiktiga tillverkningsavtal vi träffade under kvartalet med Roche kommer att bidra till att vi når vårt övergripande försäljningsmål. Vår bedömning är att leveranserna startas med full volym från och med nästa år. Ambitionen är att gå vidare med liknande överenskommelser med andra kunder och vi ser goda möjligheter till detta under den närmaste tiden", avslutar vd.

Aktien rasar

Recipharms aktie sjunker som en sten på börsen. Kursen är ned över 16 procent vid 10.30-tiden.

Dela med dig