Aktiespararna

Svensk patenterad teknik siktar på miljardmarknad

Av Redaktionen
21 maj 20184 min lästid

Annons innehåll från Lumito AB: Deras patenterade teknik för analys av vävnadsprover inom digital patologi kan i framtiden göra det enklare att hitta svåra sjukdomar. Nu genomför svenska Lumito en nyemission för att ta nästa steg i projektet.

– Inom 18 månader siktar vi på att ha en produkt redo för marknadslansering, säger företagets vd Stefan Nilsson.

Lundbaserade företaget Lumito, specialiserat på medicinteknisk forskning och utveckling, har tagit fram en unik teknologi samt metod för infärgning av så kallade uppkonverterande nanopartiklar vid undersökning av vävnadsprover från kroppen.

– De flesta sjukdomar har någon form av ”markör” som är typisk för just den sjukdomen. Vi belägger de infärgade nanopartiklarna med antikroppar, som enbart fäster på sjukdomens markör i vävnadsprovet. När vävnadsprovet belyses med laserljus får man en bild där man enbart ser den sjuka vävnaden, berättar Stefan Nilsson.

Dagens metoder inom vävnadsanalyser ger ungefär 70 procents träffsäkerhet. Enligt Stefan Nilsson kan Lumitos teknologi få upp siffran och målet är att närma sig 100 procent:

– Normalt sett tar man en biopsi, preparerar och snittar den, lägger på ett objektglas och letar efter avvikelser. Det är tyvärr lätt hänt att felbedömningar görs då proverna ofta är otydliga och man därför är helt beroende av patologens erfarenhet och bedömning. Med vår metod ser vi bara det vi letar efter, ingen annan vävnad eller information visas.

I nuläget är Lumito i slutfasen av den första av tre planerade faser i projektet. Nyemissionen på 20 miljoner kronor ska säkerställa utveckling av analysinstrument med infärgningsvätskor för sjukhus och laboratorier tillsammans med leverantören TTP i Cambridge samt till produktion av den första serien produkter.

– Vi är ensamma om denna metod. Det finns forskning inom området men vårt patentskydd gör det svårt för andra att komma med produkter med denna teknologin.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnoser väntas år 2024 vara värd motsvarande 8 miljarder dollar. Tillväxten är ungefär tio procent om året.

– Det beror på två saker: Stora åldrande befolkningar, vilket innebär att fler blir sjuka, samt den ökande förekomsten av cancer, säger Nilsson och fortsätter:

– Lumito har en stor roll att spela, kan vi knapra åt oss ett par procent av marknaden motsvarar det en miljardomsättning för Lumito.


Fakta om Lumitos nyemission:

Teckningstid: 14-25 maj 2018.

Teckningskurs: 5 kronor per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption med rätt att mellan 14 juni och 5 juli 2019 teckna en aktie till 7 kronor.

Antal aktier innan nyemissionen: 24 479 357 aktier.

Emissionsbelopp: 20 miljoner kronor + 5 miljoner kronor.

Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Bolagsvärde innan nyemissionen: Cirka 122 miljoner kronor.

Garantier inför nyemissionen: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2 miljoner kronor från styrelse, ledning och investerarkonsortium.

Marknadsplats: Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North.

Läs mer på www.lumito.se (https://www.lumito.se/)Dela med dig