Aktiespararna

Sveriges BNP ökade oväntat

Av Elin Hanspers
30 maj 20242 min lästid
Sveriges BNP ökade med 0,7% under första kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Väntat var 0,0%.

Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2023 ökade BNP med 0,7%. Väntat var -0,9%.

"BNP-tillväxten tog fart under årets inledning efter att ha utvecklats svagare ett antal kvartal i följd. En viss uppgång märks i flera av BNP:s komponenter men det är framför allt lagerinvesteringar som bidrar till uppgången", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion minskade med 0,3% jämfört med föregående kvartal. Minskade utgifter för transporter bidrog mest till nedgången. Konsumtionen drog ned BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Lagerinvesteringarna drog upp BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter. Varuhandelns lager bidrog mest till uppgången.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,6%. Ökade investeringar i maskiner och inventarier samt vapensystem bidrog till uppgången. Investeringar i bostäder fortsatte att minska.

Exporten steg med 0,2% medan importen var nästintill oförändrad. Sammantaget bidrog exportnettot till BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,1 procent. Antalet arbetade timmar minskade med 0,1 procent både i hela ekonomin och inom näringslivet. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,9 procent.

"Påverkar inte utsikterna"

I en kommentar till statistiken säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson att det är positivt att BNP-tillväxten växlar upp, men påpekar att jämförelsetalen är låga.

”Situationen på arbetsmarknaden försvagas och inflationen har i princip normaliserats. Därför är nyckeln för Riksbanken räntan. Riksbanken har nästan stängt dörren för en räntesänkning i juni. Dock finns det många starka argument för fler räntesänkningar det här året än vad Riksbanken signalerar, även om banken avvaktar i juni”, skriver han.

SEB:s seniora ekonom Robert Bergqvist twittrar på X om siffrorna:

"Sv BNP starkare än väntat (+0.7% under kv 2) men lagerkomponenten "spökar" & är en svårförutsägbar faktor. Inget som påverkar utsikterna för Riksbankens räntebeslut", skriver han.

Makroanalyser

Dela med dig