Aktiespararna

Sveriges BNP sjönk mindre än väntat

Av Finwire/Redaktionen
29 augusti 20231 min lästid
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, sjönk mindre än väntat i årstakt i andra kvartalet.

På årsbasis sjönk bruttonationalprodukten 1,0 procent (+1,0 reviderat från +0,8), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en minskning på 1,1 procent.

I kvartalstakt var BNP ned 0,8 procent, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Nedgången förklaras framför allt av minskad varuexport och lagerinvesteringar.

"BNP tyngdes av nedgångar inom flera komponenter andra kvartalet, såsom en svag nettoexport och minskade lagerinvesteringar. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för fjärde kvartalet i rad", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent. Minskade utgifter för bostäder samt rekreation och kultur bidrog mest till nedgången.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter. Lager inom varuhandeln bidrog mest till nedgången.

Exporten minskade med 0,8 procent och importen ökade med 0,1 procent. Exportnettot drog ned BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter.

Den så kallade BNP-indikatorn, som publicerades i slutet av juli, pekade på en nedgång med 1,5 procent på kvartalsbasis och -2,4 procent på årsbasis.

Marknadsnyheter

Dela med dig