Aktiespararna

Swedbank: Då inleds räntesänkningarna

3 april 20232 min lästid
Banken ser risk för ytterligare räntehöjningar givet att bankoron avtar.

Givet att oron kring bankerna bedarrar räknar Swedbanks makroekonomer med att Riksbanken fortsätter höja styrräntan fram till sommaren. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.

"Räntemarknaden har präglats av stora svängningar i år. Efter en markant uppgång under februari, både i Sverige och omvärlden, så föll räntorna i mars som ett resultat av bankoron i USA och Schweiz. Men vi räknar alltjämt med att räntorna stiger fram till sommaren, förutsatt att osäkerheten på de finansiella marknaderna avtar", säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Riksbanken kommer att börja att sälja av sitt innehav statsobligationer nu i april. Det skulle kunna leda till ett visst tryck uppåt för svenska marknadsräntor. Effekten bedömer Swedbank blir begränsad men betonar att osäkerheten kring ränteprognoserna är större än normalt.

Storbanken bedömer att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter både i april och i juni. Det gör att styrräntan hamnar på 4 procent. Swedbank väntar sig inte någon sänkning förrän nästa år. Den starka inflationen har gjort att Swedbank justerat upp sin prognos för styrräntan med 25 punkter.

"De rörliga bolåneräntorna väntas stiga till omkring 4,5 procent under sommaren för att därefter
ligga relativt still och börja sjunka mot slutet av året. Riksbankens räntehöjningar väntas få ungefär samma genomslag på de rörliga bolåneräntorna som i fjol", skriver makroekonomerna i Räntebladet.

Swedbank räknar just nu med att styrräntan är 4 procent vid årsskiftet i år för att sedan minska till 3,25 procent i halvårsskiftet nästa år och därefter nå 3 procent vid årsskiftet samma år.

Dela med dig