Aktiespararna

Swedbank dubblar sin vinst i Q2

Av Finwire/Redaktionen
18 juli 20232 min lästid
Swedbanks resultat överträffade förväntningarna med högre intäkter och rörelseresultat.
Swedbank redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.
  • Swedbank överträffar förväntningar med höga intäkter och rörelseresultat i Q2.
  • Totala intäkter högre än analytikernas förväntningar, påverkade av ökat räntenetto.
  • Bolånemarknaden i Sverige var avvaktande, medan utlåningen minskade något.

De totala intäkterna uppgick till 18 173 miljoner kronor (8 487), vilket var bättre än Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 17 282 miljoner kronor.

“Intäkterna påverkades framför allt av ett högre räntenetto till följd av högre inlåningsmarginaler. Utlåningsmarginalerna på bolån minskade däremot något”, kommenterar vd Jens Henriksson.

Enligt Swedbank-chefen har bolånemarknaden i Sverige varit avvaktande under perioden.

“Vi håller våra ledande positioner på bolån i hård konkurrens i samtliga hemmamarknader. I Estland, Lettland och Litauen ökade våra gröna bolån. I Sverige var bolånemarknaden avvaktande, även om bostadspriserna ökade något”, säger Henriksson.

Utlåningen till bolånekunder inom Svensk bankverksamhet minskade med 1 mdkr till 911 miljarder kronor (912) under kvartalet. Marknadsandelen på bolån i Sverige uppgick till 22 procent per den sista maj.

Räntenettot uppgick till 12 768 miljoner kronor (11 936), väntat 12 191 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 811 miljoner kronor (3 516), väntat var 3 673 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 717 miljoner kronor (5 092), analytikerkonsensus var 5 735 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 188 miljoner kronor (40), väntat var 720 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 11 414 miljoner kronor (5 614), väntat var 9 953 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 9 123 miljoner kronor (4 505), väntat var 8 033 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 8,11 kronor (4,01).

K/I-tal, som mäter kostnader i förhållande till intäkter, uppgick till 0,31 procent (0,45).

Kärnprimärkapitalrelationen var 18,6 procent (18,3).

Avkastningen på eget kapital var 20,4 procent (11,4).

Dela med dig