Aktiespararna

Swedbank: Effekter av höjda prisbasbelopp 2018

Av Cision
21 augusti 20174 min lästid

21 augusti 2017

Garantipensionärer och studenter får mer i plånboken till följd av de
höjda prisbasbeloppen 2018. Sjukpenning och föräldrapenning höjs
något och inkomstskatten blir något lägre. Det blir effekterna av de
höjda prisbasbeloppen 2018.

- De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och
över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.[1]

Effekter av höjda prisbasbelopp
De högre prisbasbeloppen 2018 får till följd att:

· Garantipensionen höjs med mellan 110 och 130 kr per månad
· Studiemedlen höjs med 158 kronor per fyraveckorsperiod
· Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. För den lägsta nivån blir
förändringen marginell men högsta sjukpenningnivån höjs med 11 kronor
per dag

· Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kronor per dag
· Grundavdraget på inkomstskatten höjs, dvs. skatten sänks, med
200-600 kronor per år. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer
höjs med 750-1 050 kronor per år

· Jobbskatteavdraget höjs, dvs. skatten sänks, med drygt 400-700
kronor per år

· Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 47
kronor per år

· Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen
under hösten. Ersättningsnivåerna är beräknade utifrån gällande
regelverk.

Det här är basbelopp och så beräknas de
Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka
pensioner, olika ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras
i januari varje år. Prisbasbeloppet påverkar garantipension,
studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Även grundavdrag och
jobbskatteavdrag påverkas av prisbasbeloppet. Det förhöjda
prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av tilläggspension
och inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst och
fastighetsavgift.

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms först senast 31 oktober.
Till följd av det kan beräkningar över till exempel pensionsgrundande
inkomst och högsta nivån för fastighetsavgift för 2018 därför inte
göras än.

Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna
prisläget (inflationen). Beräkningen utgår från bastal 1998, men
förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året.
Prisbasbeloppen 2018 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2016 och
juni 2017. Under den perioden har inflationstakten varit 1,25
procent, vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs med
motsvarande [2].

Inkomstbasbeloppet beräknas utifrån faktisk snittinkomst och för 2018
är det snittinkomsten för 2016 som ligger till grund för beräkningen.
Beräkningarna baseras på en prognos över snittinkomsten och för att
kunna göra en så bra prognos som möjligt görs indexberäkningen senast
31 oktober. Pensionsmyndigheten ansvarar för beräkningen av
inkomstbasbelopp.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38

[1] Källa SCB och CSN.
[2] Beloppen avrundas till närmaste hundralapp. Detsamma gäller
inkomstbasbeloppet.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225
kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017
uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Dela med dig