Aktiespararna

Swedbank: Så mycket stiger bostadspriserna 2024 och 2025

Av Elin Hanspers
3 maj 20242 min lästid
Det våras på bostadsmarknaden enligt Swedbank.
Storbanken menar att priserna kommer att stiga såväl 2024 som 2025 och att de tydliga signalerna om räntesänkningar leder till ökad optimism i närtid.

I en ny makrokommentar skriver Swedbank att bostadspriserna väntas stiga med mellan 2 och 3% under 2024 och uppåt 5% 2025.

”Faktorer som bidrar till det är stärkt köpkraft och lägre bolåneräntor, lite senare bidrar även ett förbättrat läge på arbetsmarknaden samt ett lågt färdigställande av nya bostäder”, skriver de.

Under 2023 var bostadspriserna i princip stillastående medan de har stigit något under början av året. I nästa veckans siffror från Mäklarstatistik väntas bostadspriserna ha fortsatt uppåt, även om det stora utbudet kommer att fortsätta bidra till att dämpa prisuppgången även framöver.

Förbättrad köpkraft för hushållen

De pekar på att den reala lönetillväxten för hushållen under några år varit negativ, men att detta kan vända i och med att inflationen snabbt sjunker, även om de reala inkomsterna kan se ett fortsatt motigt år.

Vidare menar banken att många hushåll kommer börja känna av en förbättrad köpkraft under året, och att detta kan bidra till ett muntrare stämningsläge.

Riksbanken sänker räntan

Hur priserna utvecklas beror mycket på Riksbankens agerande framöver. Riksbanken väntas gå gradvis fram med räntesänkningar.

”Det innebär att det dröjer något innan bolåneräntorna blir tydligt lägre och det dröjer således innan räntesänkningarna från Riksbanken får ett betydande genomslag på bostadsmarknaden. Det är en faktor som väntas hålla tillbaka prisuppgången i år. I närtid bidrar emellertid de tydliga signalerna om att räntan ska sänkas till ökad optimism och ökad aktivitet på bostadsmarknaden”, skriver banken.

LÄS MER: Så utvecklades bopriserna i april

LÄS MER: Danske Banks Boprisindikator fortsätter upp

Dela med dig