Aktiespararna

Tele2 redovisar i linje med förväntat

Av Finwire/Redaktionen
21 april 20233 min lästid
Tele2:s omsättning ökade knappt 4% i det första kvartalet.

Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet var också i linje med förväntat.

Omsättningen steg 3,9 procent till 7 009 miljoner kronor (6 744). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus som låg på 7 004.

Tjänsteintäkterna från slutkund ökade 4 procent till 5 113 miljoner kronor (4 881).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 2 853 miljoner kronor (2 798), väntat 2 862, med en justerad ebitda-marginal på 40,7 procent (41,5).

Underliggande ebitda-al landade på 2 492 miljoner kronor (2 471), väntat 2 525. "Underliggande ebitda-al var oförändrat på organiskt basis i kvartalet då ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet tyngdes ned av högre inflationspress såsom svag svensk krona samt högre kostnader för innehåll avseende underhållning", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev 1 264 miljoner kronor (2 903), väntat rörelseresultat var 1 296. Rörelsemarginalen var 18,0 procent (43,0).

Resultatet efter skatt blev 850 miljoner kronor (2 474).

Resultat per aktie hamnade på 1,23 kronor (3,59).

Fritt kassaflöde till eget kapital om 1,1 (0,9) miljarder kronor.

Den finansiella guidningen för helåret 2023 och på medellång sikt är oförändrad. Guidningen för 2023 är en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en låg ensiffrig tillväxt för underliggande ebitda-aL då inflationstrender och inklusive högre energikostnader tynger resultat. Capex förväntas i övre delen av intervallet på 2,8–3,3 miljarder kronor år 2023, eftersom utbyggnaden av 5G accelererar parallellt med uppgraderingen av det fasta nätet i Sverige med Remote-PHY.

"Det här är ett viktigt år för Tele2. Vi fortsätter att bygga Sveriges bästa 5G-nät samtidigt som vi genomför en IT-transformation som kommer att förbättra varje steg i den digitala kundupplevelsen. Arbetet går enligt plan och vi siktar på att samla våra större varumärken på en och samma plattform i slutet av året", säger vd Kjell Johnsen i rapporten.

Han säger också.

"Samtidigt som vi bygger för framtiden är det viktigt att behålla vår tillväxtfart här och nu. Jag är därför glad över att se att Tele2 genererar tillväxt under det första kvartalet, främst drivet av det svenska företagssegmentet och Baltikum. På konsumentsidan har vi under kvartalet vidtagit åtgärder för att hantera inflationstrycket och konsekvenserna av högre räntor, vilket kommer att bidra till intäkterna under året".

Dela med dig