Aktiespararna

Telia minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Av Finwire/Redaktionen
25 april 20243 min lästid
Telia redovisar rapport för det första kvartalet.
Teleoperatören Telia redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade.

Tjänsteintäkterna ökade 1,5 procent till 18 634 miljoner kronor (18 359). På jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna med 2,2 procent.

"I Sverige drev intäkterna från fasta tjänster vår tillväxt under kvartalet, och i synnerhet Telias ledande TV-upplevelse som har möjliggjort prisförändringsmöjligheter under de senaste 12 månaderna, samtidigt som mobilaffären var stabil. Konsumentverksamheten fortsatte sin positiva trend för både NPS och tjänsteintäkter, som ökade med 5,0 procent. Detta understöddes delvis av vårt arbete med att förbättra kundtjänsten, med rekordlåga volymer av inkommande kontakter för konsumentsegmentet som i mars såg en 40% minskning jämfört med för tre år sedan", skriver vd Patrik Hofbauer i rapporten.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7 144 miljoner kronor (6 912), väntat 7 197, med en justerad ebitda-marginal på 33,6 procent (31,9).

Rörelseresultatet blev 2 284 miljoner kronor (1 768). Rörelsemarginalen var 10,7 procent (8,1).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 675 miljoner kronor (2 472), väntat var 2 346, med en justerad rörelsemarginal på 12,6 procent (11,4).

Tv och Medias reklamintäkter sjönk med 6,3 procent i kvartalet och hänförs till svaga marknadsförhållanden. De var samtidigt lägre än i tidigare kvartal och kompenserades av 5,2 procents tillväxt för betal-tv-intäkter.

Nettolåneskuld/justerad ebitda uppgick till 2,43x vid slutet av kvartalet.

Utsikterna för helåret är oförändrade

"Det operativa momentumet fortsatte under det första kvartalet, med tillväxt i alla telekomverksamheter och framsteg avseende vändningen av Tv och Media. Utvecklingen för NPS- och tjänsteintäkter inom konsumentsegmentet har varit uppmuntrande. Direkt efter kvartalets slut stängdes som förväntat försäljningen av Telia Danmark, vilket stärker vår balansräkning", skriver vd Patrik Hofbauer.

Hofbauer ger en framåtblick

"Fokus under mitt första kvartal som vd har varit att analysera verksamheten och bygga upp vår medellånga plan tillsammans med våra affärsenhetsledare. Jag har sett ett företag med imponerande tillgångar och en engagerad organisation, och med en strategi som är sund i alla väsentliga aspekter är vårt mål att eliminera hinder och komplexitet, så att Telia kan bli enklare och snabbare i beslutsfattande och kommersiellt utförande. Om vi lyckas med detta förväntar vi oss att vi kan växa vårt kassaflöde till över vår nuvarande utdelningsnivå under kommande år. Vi planerar att dela mer detaljer om våra ambitioner på medellång sikt efter sommaren".

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig