Aktiespararna

Terranet AB: TerraNet levererar testutrustning för offline kommunikation riktat mot försvarsindustrin

Av Cision
14 juli 20173 min lästid

TerraNet har nyligen tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med en
ledande internationell försvarsindustrikoncern och har nu mottagit en
order att leverera anpassad testutrustning för vidare utforskning av
användningsområden samt att optimera TerraNets' patenterade
algoritmer för strömning av data och video utanför nätet.

Ordern, med ett initialt värde av 425 000 kr åtföljs av en option på
ytterligare leveranser med ett totalt värde på upp till 1 000 000 kr.

Ordern kommer efter att TerraNet visat på banbrytande resultat av den
egenutvecklade och patenterade mjukvaran för strömning av högupplöst
video i offline läge. Tillsammans med TerraNets teknik för
positionering och multihop uppnåddes en räckvidd vid strömming av
data på flera kilometer, utan uppkoppling mot radionät eller
satelliter.

På samma sätt som att självkörande bilar blir verklighet, förutspås
inom sjöfarten att obemannade båtar (ASV) inom en snar framtid ska
kunna behärska flera funktioner med hjälp av nya och förbättrade
kommunikationsmöjligheter, offline som online.

"Efter att ha genomfört gemensamma tester så har vår kund nu bestämt
sig för att gå vidare och pröva vår teknik för olika
användningsområden och vi kommer nu att få möjlighet att optimera vår
teknik för de extrema och krävande förhållanden som försvarsindustrin
ställer." Säger Mats Lindblad, SVP Business Area Industrial IoT på
TerraNet, och fortsätter "Vi ser en stor potential för våra
applikationer inom säkerhets- och försvarsindustrin med tanke på den
oerhörda nytta vår teknik ger att kunna kommunicera även off-line."

För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se (mailto:investorrelations@terranet.se)
+ 46 70 332 32 62
Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör
intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data,
inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller
andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i
Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José,
Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet
Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se (http://www.terranet.se/)
Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 juli 2017 kl 14:00 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB.

Dela med dig