Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-06

Tillväxtraketen fortsätter att leverera

wysiwyg_image

Flertalet rapporter kom in under fredagsförmiddagen, en del togs emot väl av marknaden, hjälmsäkerhetsbolaget presenterade en organisk tillväxt på 108 procent.

Mips - Hjälmbolaget Mips redovisar ett resultat efter skatt på 42 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (16). Resultatet per aktie uppgick till 1:61 kronor (0:63).

Rörelseresultatet blev 55 miljoner kronor (20) och rörelsemarginalen var 53,6 procent (38,6).

Nettoomsättningen uppgick till 102 miljoner kronor (53). Försäljningstillväxten var 94 procent på rapporterad nivå och 108 procent organiskt.

I vd-ordet skriver Max Strandwitz att "det är svårt att överse alla effekter av covid-19 pandemin, framförallt vad gäller framtida effekter på vår verksamhet".

NCC – NCC, som skulle ha släppt sin rapport på fredagsmorgonen presenterade siffror redan på torsdagskvällen. Framförallt orderingång var en besvikelse jämfört med Infronts konsensus, 21 procent under förväntningarna. Även rörelseresultat var något svagare än väntat.

NCC ser fortfarande ingen väsentlig påverkan av coronaviruset i pågående projekt, men noterar att samhällsekonomin påverkas och att det också kan påverka bolaget på sikt.

Det säger vd Tomas Carlsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Under det tredje kvartalet redovisade byggbolaget ett rörelseresultat på 567 miljoner kronor (568). Väntat var 588 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Nettoomsättningen blev 12.820 miljoner kronor (13.951), mot förväntade 13.730 miljoner, och orderingången var 9.026 miljoner kronor (12.769) mot en snittprognos om 11.403 miljoner kronor.

"Det är ett stabilt resultat, starkt kassaflöde och vi har bra kvalitet i orderstocken", säger Tomas Carlsson.

Han framhåller att affärsområdet Infrastructure hade en "kraftig" resultatförbättring samtidigt som Building Sweden och Nordics förstärkte sina marginaler.

Under torsdagskvällen offentliggjorde NCC också en omstruktureringsplan för att öka lönsamheten i affärsområdet Industry.

 

Mekonomen – Mekonomens resultat var överlag något bättre än väntat i det tredje kvartalet. Den positiva avvikelsen jämfört med Infronts konsensus låg på 2 procent både för omsättning och nettoresultat.

 Bilservicebolaget Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 167 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (162).

Intäkterna uppgick till 2.863 miljoner kronor (2.802). Rörelseresultatet blev 208 miljoner kronor (195) och rörelsemarginalen 7,3 procent (7).

Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om -24 miljoner kronor. Väntat var engångsposter om -20 miljoner.

Under det tredje kvartalet har ett fokusområde för bolaget varit att stärka kassaflödet och minska på rörelsekapitalet, vilket enligt bolaget har gått åt rätt håll. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 521 miljoner kronor för det tredje kvartalet, jämfört med 425 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

"Vår nettoskuld minskade vid utgången av september och vår nettoskuld/ebitda sjönk till 3,3 gånger. En del av detta är relaterat till statligt subventionerade uppskjutna skatteinbetalningar på många av våra marknader under andra kvartalet", skriver Pehr Oscarson.

 

New Wave – New Wave förbättrade sitt rörelseresultat med cirka 36 procent i det tredje kvartalet. Detta trots en omsättning som sjönk med 13 procent. Besparingar uppges ha lyft marginalen.

New Waves rörelsemarginal ökade med 4,3 procentenheter till 12 procent under det tredje kvartalet, trots att omsättningen minskade med 13 procent. Marginalökningen är främst relaterad till genomförda besparingar.

Det skriver bolaget i rapporten.

"En rörelsemarginal på 12 procent eller högre i ett tredje kvartal har vi faktiskt bara nått en gång tidigare och det var år 2008", skriver bolagets vd Torsten Jansson i rapporten.

Han skriver vidare att han är nöjd med bolagets utveckling under det tredje kvartalet.

"… med rådande marknadsläge där alla stora event och idrottstävlingar ställs in, matcher spelas utan publik, föreningsliv och idrott går på sparlåga och större konferenser och kongresser blir digitala, är det ändå ett bra resultat", skriver han.

Han avslutar vd-ordet med att skriva att han är övertygad om att bolaget kommer att gå stärkt ur covid-19-krisen. Bedömningen är att bolaget tar marknadsandelar.

"Jag ser fram emot att efter krisen få fart på tillväxten igen – men med fortsatt fokus på rörelsemarginalen – och fortsätta mot nya höjder", skriver Torsten Jansson vidare.