Aktiespararna

Tobin Properties i Klöverns makt

Av Bolagsbevakningen
1 juni 20184 min lästid

Klövern har tagit kommandot i Tobin Properties, ett resultat av bristande insikt hos Tobins ledning.

Åtta aktieägare och ombud kontrollerade Tobin Properties årsstämma i veckan då de företrädde 71 procent av bolagets röster. Nye huvudägaren Klöverns vd Rutger Arnhult var där och hans bror Patrik Essehorn, som valdes till ny styrelseordförande i Tobin Properties.

Fastighetsutvecklingsföretaget Tobin Properties kom under hösten i ekonomisk knipa. I december slöts ett avtal med Klövern om en riktad emission med 20 procent rabatt till Dagon, ett helägt dotterbolag till Klövern.

Därefter genomfördes en företrädesemission följd av ett pliktbud från Dagon som nu äger 59 procent av aktierna och 61 procent av rösterna i Tobin Properties.

Vd Erik Karlin berättade i sitt stämmoanförande att 65 procent, av de totalt 500 bostäder som är i produktion, hade sålts. Bolagsledningen hade haft en inbromsning i fastighetsmarknaden på känn men förutsåg inte styrkan i den. Under hösten initierade ledningen därför ett besparingsprogram.

Vd:s syn var att Tobin Properties nu står inför en ny verklighet, och att det tillstånd som marknaden befinner sig i kan sträcka sig ett antal år framåt i tiden. Hans slutsats var att mycket få projekt kommer att startas i år.

Aktiespararnas ombud Svante Hezekielsson konstaterade att Tobin Properties aktiekurs hade rasat med 75 procent på ett år. Under första kvartalet såldes 3 bostäder jämfört med 146 under motsvarande kvartal i fjol.

På frågan om vilken marknadsanalys bolagsledningen gjort och vad den gör för att reda ut dagens situation svarade vd Erik Karlin att han inte anser att marknaden är mättad. Planen är att färdigställa bostadsrätterna och sälja dem efter hand. Inga fler projekt kommer att byggstartas i år. I två nya projekt kommer Tobin Properties eventuellt att bygga hyresrätter.

Enligt bolagets revisor Elizabeth Falks revisionsberättelse befinner sig koncernen i en tillväxtfas och är beroende av ytterligare finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet. Svante Hezekielsson frågade om revisorns syn överensstämmer med styrelsens och vd:s syn därvidlag?

Är Tobin Properties ett tillväxtbolag i en vikande fastighetsmarknad? Är det så man ska se det?

Revisor Elizabeth Falk hade i replik till Aktiespararna svårt att motivera sin formulering.

Vd Erik Karlin sade att det behövs ytterligare finansiering, men att Tobin Properties inte befinner sig i någon tillväxtfas.

Karlin bekräftade vidare att det är Carlyle, en amerikansk fastighetsfond, som är säljare av de byggrätter i Nacka strand som haft en så snabb hantering av byggplanen att en betalning på 200 miljoner kronor tidigarelagts, pengar som Tobin nu ska betala.

På fråga från Aktiespararna om varför Tobin Properties styrelse inte föreslår en företrädesemission, utan istället Klöverns dotterbolag Dagon gör det, ville först ingen svara.

Till slut svarade vd Erik Karlin att styrelsen var överens om att det var rimligt att göra så.

Stämman röstade sedan ja till företrädesemissionen. Dagon hade åtagit sig att teckna sin andel. Dessutom hade Dagon garanterat att emissionen skulle bli fulltecknad utan att begära någon ersättning därför.

Stämman beslutade även att rösta ja till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier. Aktiespararna röstade nej för att värna aktieägarnas företrädesrätt.

Författare och bevakare: Svante Hezekielsson

Dela med dig