Aktiespararna

Trångt vid ingången till Intrum

Av Bolagsbevakningen
28 april 20233 min lästid
Någon jurist på Intrum hade förmodligen tittat för mycket på Uppdrag Granskning om Rysslands spioneri mot Sverige så det var bestämt att alla aktieägare som var anmälda till Intrums årsstämma skulle legitimera sig.

Legitimationskort är kanske inte det som ligger överst i handväskan eller plånboken så det blev lite kö utanför dörren medan vi letade rätt på våra handlingar. När jag frågade varför man ville se våra ID-kort fick jag till svar att så går det till på alla bolagsstämmor, men se det gör det inte alls. De allra flesta bolag har förtroende för sina aktieägare och visar aktieägarna vederbörlig respekt.

När vi väl fått komma in i lokalen frågade jag juristen om det förelåg något hot mot stämman eller bolaget, men det gjorde det inte. Då frågade jag återigen varför man avkrävde oss identitetskort och fick svaret att man ska överväga om man ska göra så vid kommande stämmor. Med tanke på den hastiga blick som ägnades åt mitt körkort hade jag nog lika gärna kunnat ha en bild på Kalle Ankapå kortet. Om man ska ha kontroll så bör den såklart vara betryggande som på apoteken där korten skannas och mitt recept därefter blir synligt på skärmen. Tekniken finns, använd den eller låt bli att trakassera aktieägarna!

Bolaget har i år fått en ny vd: Andrés Rubio. Han talar endast engelska vilket har imponerat på styrelsen. Rubio talade om det nya incitamentsprogrammet som ska sporra de anställda att arbeta hårdare. Vidare ska han genomföra ett transformationsprogram som ska utveckla bolaget till något som liknar en vinstmaskin. Nu ska mer fokus läggas på kunderna, d v s de banker och låneinstitut som inte får tillbaka pengar de lånat ut till låntagare som inte har kapacitet att betala sina lån. Under 2022 lyckades Intrum få in 89 miljarder SEKgenom olika former av indrivning. Vd Rubio föredrog att formulera det som att 4.4 miljoner låntagare hade blivit skuldfria med Intrums "hjälp". Vilka eventuella nya skulder dessa låntagare tvingats ta för att bli av med de gamla nämnde Rubio inget om. Förmodligen skulle de flesta av de skuldsatta aldrig beviljats något lånfrån första början.

Nu lämnar intrum fem marknader; Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Brasilien. Dessa länder står sammanlagt för 0,2% av Intrums omsättning. Det dessa fem har kostat ska nu läggas på resterande marknader, framför allt Storbritannien som förväntas bli den största marknaden i framtiden och också den marknad där vd förstår språket bäst.

Till slut ville styrelsen ha ett bemyndigande att emittera 20% nya aktier utanföreträdesrätt för befintliga aktieägare, vilket vi från Aktiespararna motsatte oss. Swedbanks och Skandias representanter instämde i vårt avslagsyrkande, så gjorde även ett antal andra aktieägare, men det räckte inte mot AMF och Nordic Capital.

Utdelning: 13.50/aktie


Dela med dig