Aktiespararna

Tre aktier där det finns chans till stor uppsida - efter rasen

Av Cristofer Andersson
8 mars 20236 min lästid
Analytikern: Är rejält nedpressade nu - chans till bra köptillfälle för den långsiktige

Börsåret 2023 har börjat starkt, men volatiliteten har varit och fortsätter vara hög. Inte minst har den synts när viktiga makrodata har presenterats, men också på mikronivå när ett bolag kommunicerat en rapport som antingen var bättre eller sämre än prognoserna. Idag finner vi flera bolag vars aktier handlas på låga nivåer men där den långsiktiga utsikten bedöms attraktiv. Kanske är det nu, när ”blodet flyter på gatorna”, som dessa skall inhandlas?

En något låg ordvits, likväl sammanfattar den de tre bolag vi funnit vara attraktiva på dagens nivåer. Medan Stockholmbörsens breda index stigit med cirka 9,85 procent har Byggmax, Peab och Securitas inte hängt med. I de två förstnämnda fallen beror det framför allt på rapporter som kom in under analytikernas estimat, men också för att marknaden ser framför sig en stor lågkonjunktur där dessa bolag inte kommer att gå bättre än under Q4 2022, snarare sämre. Beträffande Securitas handlar det mer om nyemissionen, den höga skuldsättningen samt en fortsatt skepsis till det senaste förvärvet Stanley Security.

Byggmax – hemmafixarens bästa vän, men investerarens värsta ovän

Byggmax har de senaste åren genomgått en enorm förvandling och blivit mer digitala. De tidigare utskällda förvärven, inte minst Skånska Byggvaror, och den dåliga lönsamheten har vänts och under 2021 och första delen av 2022 presterade bolaget rekordresultat, inte minst efter Coronavåren 2020 då allt fler hushåll kom att renovera och bygga ut i sina hem. Därefter kom inflationen, de stigande räntorna, och rädslan för en lågkonjunktur och med det gick sågs myntet från dess andra sida.

2023 kommer bli ett utmanande år för bolaget och att aktien handlas till kurser vi inte sett sedan början av återhämtningen våren 2020 är inte förvånande. Med rätta finns anledning att vara skeptisk till bolaget i närtid, men om vi tillåter oss lyfta blicken och se lite längre finns faktorer som talar för en renässans.

Det finns många styrkor i Byggmax. Bland annat har man en stark, mer eller mindre dominerande ställning inom sin sektor riktad mot konsumenter och hemmafixare. Vidare har man utvecklat en mer lönsam, snabbare och smidigare e-handel, men också fysisk försäljning. Att man valde slopa sin utdelning är såklart mindre roligt, men det vittnar om att ledningen ser till bolagets bästa och inte är beredda att riskera finanserna. Via detta har man också mer muskler att hantera sin skuldsättning.

Ledningen har även visat att de kan skapa bra marginaler, vilket inte minst syntes i bruttomarginalen för det fjärde kvartalet 2022 – en bruttomarginal som nådde rekordnivåer.

Aktien kommer ha ett tufft första halvår, men om analytikernas och prognosmakarnas estimat om en (makro)vändning vid sommaren 2023 och med det ljusare höst kan det finnas en relativt stor uppsida. Hög risk föreligger dock.

Peab – ett derivat på makro

Likt Byggmax kan ses som ett sorts derivat för hur konsumenten mår, kan Peab ses som ett derivat för hur de större aktörerna verkar samt mår. I den utmanande tid som Sverige och Norden befinner sig i är det inte konstigt att det byggs och investeras färre samt mindre. Bolaget har även kvar uppdrag i orderstocken från 2021 och tidigt 2022, vilket gör att man på dessa får lägre marginaler eller till och med knappt går med vinst. Dock har bolaget varit mer nogräknade och lagt in inflations- och indexjusterade klausuler i alla nytecknade orders och således kommer högre resultat successivt att nås. Den stora frågan man som investerare har att brottas med är om och när det vänder.

I den senaste rapporten kommunicerade VD, Jesper Goransson, att man är noga med vilka projekt man tar sig an samt intar en försiktig position. Man har även sänkt sin utdelning, vilket likt fallet Byggmax vittnar om att bolagets finansiella hälsa alltid kommer först.

Peab har varit med om flera lågkonjunkturer och har således en beprövad erfarenhet, inte minst via sin erfarna VD som suttit på sin position sedan 2006. Storlek talar även för Peab, om än inte i det kortsiktiga perspektivet. Medan mindre aktörer går under kan Peab vinna nya marknadsandelar och således komma ut än större och än starkare. Den potentiella uppsidan bedöms som stor, men den kommer till en hög risk.

Securitas - stabil, global spelare

Beträffande Securitas bedömer vi att pressen på aktien härrör det faktum att bolaget har en stor skuld och att investerare och analytiker inte fullt ut litar på att denna kan hanteras enligt den plan som ledningen kommunicerat. Att bolaget även delar ut samtidigt som de genomfört en nyemission väcker frågetecken. En viktig fråga är även om och till vilken grad samt hastighet bolaget kan skjuta vidare de, av inflationen, stigande lönekostnaderna till slutkund.

Om vi istället tillåter oss att zooma ut ser vi en stabil, global spelare inom säkerhetslösningar samt säkerhetstjänster. En global spelare som nu blivit mer digital via förvärvet. Allt annat lika torde detta leda till lägre kostnader och högre marginaler. Likt fallet Peab och Byggmax finns stor sannolikhet att man kommer vinna marknadsandelar när mindre aktörer slås ut. Vad som även stärker tesen för att bolaget kommer klara nuvarande utmaningar är Latours stora ägande, som uppgår till 10,9 % av kapitalet och 29,6 % av rösterna.

Skulden är bekymmersam, men om ledningen klarar av att exekvera den plan som satts torde det finnas en uppsida i aktien.

Aktietips

Dela med dig