Aktiespararna

Tre snabba svar: Därför rasade USA-börsen

Av Nyhetsbyrån Direkt
6 februari 20182 min lästid

Här är ett par anledningar bakom sättningen på aktiemarknaden.

  • 1.Oväntat starka löner

Det som utlöste börsfallet i USA var signaler på lönerna är på väg att stiga oväntat mycket. Det fick i sin tur räntorna att stiga eftersom marknaden tror att inflationen nu kommer att komma i gång. De höga värderingarna av aktierna inte bara berott på att det går bra för bolagen, utan också att räntorna varit så låga att aktiemarknaden i princip varit det enda alternativet om för placerare som vill ha avkastning. Stiger räntorna så blir räntor också ett mer intressant placeringsalternativ, vilket innebär att pengar flyttar från aktier till exempel räntebärande obligationer.

  • 2.Rädsla för inflation

Men snabbt stigande räntor innebär också en risk för den amerikanska ekonomin, om hushåll och företag får problem att klara av ökade räntekostnader eller drar ned konsumtion och investeringar för att klara av ränteutgifterna. Dessutom väntas den amerikanska centralbanken Fed höja styrräntan flera gånger under året.

  • 3.Värderingarna av aktier

Analysfirman Jarl konstaterar i sitt veckobrev att den globala konjunkturen fortfarande är stark och värderingarna på börsen visserligen är höga men inte extrema. Många som placerat pengar på börsen har kunnat göra stora vinster efter en historiskt lång uppgångsperiod och kanske passar på att sälja en del aktier nu för att ta hem vinsterna.

Men den stora frågan återstår: Är det vi ser en tillfällig korrigering eller början på en större nedgång?

Källa: Jarl Securities.

Dela med dig