Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-17

Tre tips när det gäller investeringsdisciplin från Fisher Investments Norden

wysiwyg_image

Enligt vår erfarenhet är valet av aktier inte nödvändigtvis avgörande för din portföljs långsiktiga resultat. Investerares beteenden – som att hålla känslorna i schack – är ofta viktigare. Nyckeln till att bibehålla disciplinen? Insikten att du alltid kan ha fel. Fisher Investments Norden har flera tips på hur investerare kan använda det här tankesättet i praktiken. 

En viktig grundtanke enligt vårt synsätt: undvik överkoncentration. Om du placerar en stor del av dina tillgångar i ett enda företags aktier utsätter du din portfölj för företagsspecifika risker, inklusive konkurs. Välkända och extrema fall av detta är den tyska betalningsprocessorn Wirecard AG, den portugisiska banken Banco Espírito Santo och det amerikanska energiföretaget Enron. För stora investeringar i företag med problem eller branscher som går dåligt kan få stor inverkan på din portföljs resultat. Enligt Fisher Investments Norden bör inget företag överskrida fem procent av din portföljs totala värde – det är såklart inte ett måste utan snarare en bra tumregel.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

För företag med stort börsvärde (ett mått på ett företags storlek som beräknas genom att multiplicera aktiepriset med antalet utfärdade aktier) i ett brett index anser vi att det är lämpligt att jämföra företagets procentandel i din portfölj med företagets procentandel i indexet. Om procentandelen i din portfölj överstiger viktningen i indexet kanske du har för stort innehav av just det företaget. Viktigt att tänka på när du gör den här utvärderingen: se till att indexet du använder dig av faktiskt är ett brett index. Många mindre europeiska marknader domineras av ett eller två företag. Om så är fallet måste du höja blicken.

Genom att undvika överkoncentration i din portfölj medger du att du kan ha fel om ett företags framtidsutsikter. Det här är särskilt viktigt för företag eller branscher som du har personlig erfarenhet av (till exempel baserat på arbetslivserfarenhet). Personlig erfarenhet kan skapa bias och blinda fläckar, vilket kan leda till att du fattar fel beslut. Såvida du inte sitter i ett företags ledningsgrupp är det inte särskilt troligt att du vet allt om ett företag (det gäller även personer som sitter i ledningen). Externa faktorer som till exempel lagändringar kan påverka företagets aktiekurs negativt. Företaget kan också tappa värde om en konkurrent, leverantör eller samarbetspartner drabbas av ett större bakslag.

Enligt vår erfarenhet förstår många investerare riskerna med överkoncentration, så de satsar på att diversifiera sina portföljer genom att investera i många olika värdepapper, för att på så sätt sprida ut riskerna. Men enligt vårt synsätt räcker det inte med att helt enkelt investera i många olika företag. Om du äger flera olika företag inom samma sektor utsätter du dig för en annan typ av överkoncentrationsrisk. Vår research visar att företag inom samma bransch ofta följer liknande mönster, detta på grund av att samma ekonomiska och politiska faktorer påverkar lönsamheten för branschen i stort.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

En adekvat diversifiering innebär enligt oss att man äger aktier i en rad olika sektorer som utvecklas på olika sätt beroende på ekonomiska och marknadsmässiga faktorer. Varför är det här viktigt? Därför att du kan ha fel, oavsett hur starka åsikter du har om hur marknaden kommer att utvecklas. Genom att diversifiera på rätt sätt sprider man ut både risker och möjligheter över många olika aktiekategorier. Om en viss kategori går oväntat dåligt så sjunker inte hela portföljen. Genom att diversifiera får du även tillgång till positiv utveckling inom områden som du annars kanske hade ignorerat. Två vanliga exempel på kategorier: sektor och region. När det gäller sektorer så listar indexet MSCI 11 olika sektorer, bland annat teknik, finans och energi. En diversifierad portfölj har investeringar inom alla dessa sektorer eftersom olika branscher reagerar på olika ekonomiska drivkrafter. När det gäller regioner anser vi att investerare bör undvika att enbart investera i sitt hemland, eftersom det kan innebära en överkoncentration inom en enda sektor (eller till och med ett enda företag). Om du investerar utanför ditt hemlands gränser får du också möjligheter att äga andelar i olika typer av företag och du skyddar dig själv mot landsspecifika politiska risker och överkoncentrationsrisker. 

En av de största utmaningarna med långsiktiga investeringar (utöver sammansättningen av din portfölj) är att hålla känslorna i schack. Känslor går upp och ner, och när det gäller investeringar kan de påverka beslut på helt fel sätt. Rädsla kan leda till att du säljer efter en nedgång. Girighet kan få dig att köpa aktier på uppgång när de redan nått sin topp. Den här typen av känslomässiga beslut kan göra det svårare för dig att uppnå dina investeringsmål. Baserat på Fisher Investments Nordens research bygger framgångsrika, långsiktiga investeringar på att man drar nytta av marknadens avkastning över tid. Andra faktorer som till exempel risktolerans spelar in, men Fisher Investments Norden anser att specifika mål kan hjälpa dig att bibehålla disciplinen. Om dina känslor frestar dig att agera bör du tänka på vilka risker det skulle innebära för dina långsiktiga målsättningar om det visar sig att du har fel.

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.