Aktiespararna

Trelleborg inte främmande för digitaliserad bolagsstämma

Av Bolagsbevakningen
5 juli 20183 min lästid

Bildtext: Det var god stämning på Trelleborgs årsstämma 25 april i Söderslättshallen.

Trelleborg var troligen det Large Cap-bolag i södra Sverige som under årets bolagsstämmosäsong hade kommit längst i sina tankar på en digitaliserad bolagsstämma.

Aktiespararna talade sig varmt för idén på Trelleborgstämman.

Vd Peter Nilsson svarade att man jobbade på saken. Två problem hade redan identifierats; dels rörande språk (Trelleborg har många utländska ägare.) samt dels vad avsåg tekniken kring röstningsförfarandet.

När avgående ordföranden Sören Mellstig som avslutning på diskussionen om en digitaliserad bolagsstämma påpekade att den nuvarande utformningen av stämman var trevlig, då applåderade stämmodeltagarna.

För det var en särdeles trevlig årsstämma! Innan stämman drog igång så bjöds de 700 deltagarna på mat. Tre skönsjungande damer underhöll.

Den viktigaste beslutspunkten på Trelleborgs årsstämma rörde ordförandebytet. Sören Mellstig lämnade klubban till Hans Biörck, som är fd. CFO i Skanska där han numera sitter i styrelsen som ordförande.

Aktiespararnas ombud Ulf Andersson ställde en fråga om ett av de finansiella målen:

”Rörelsemarginalen ska nå 15 procent över en konjunkturcykel. I fjol var marginalen 13 och runt den nivån har Trelleborg legat de senaste fyra åren. Vad är det som gör att man inte når upp till 15, trots att vi är på toppen av en högkonjunktur? Är målet måhända orealistiskt”?

I sammanhanget noterade Ulf Andersson att Trelleborgkoncernen i den första kvartalsrapporten redovisade en rörelsemarginal på 15,1 procent. Dessutom hade marginalen i kvartalet ökat för ett av de pressade områdena, nämligen affärsområdet Wheel system.

Ulf Anderssons tilläggsfråga gällde om dessa siffror kunde förväntas vara uthålliga för helåret?

Vd Peter Nilsson svarade att Trelleborgs ledning kände sig trygg med målsättningen och att Trelleborg kommer att klara att prestera en rörelsemarginal på 15 procent för helåret?

Ulf Anderson frågade också ledningen om den problematiska utvecklingen inom Offshore.

”Affärsområdet Offshore har haft det tungt, både omsättnings- och marginalmässigt. Varför har det varit så, trots stigande oljepriser”?

Vd poängterade att kontrakten inom Offshore är exceptionellt långa. Han utlovade att vi kommer att få se klara förbättringar vad gäller Offshore nästa år och året därefter.

Författare och bevakare: Ulf Andersson

Bildtext: Det var glad stämning på årsstämman som ägde rum den 25 april i Söderslättshallen i Trelleborg.

Dela med dig