Aktiespararna

Trelleborg minskade rörelseresultatet som väntat

24 april 20242 min lästid
Verkstadsbolaget Trelleborg redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntat.

Trelleborgs omsättning sjönk 5,5%till 8 234 miljoner kronor (8 711). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 8 566. Den organiska tillväxten var -3% (7). Påsken påverkade den organiska tillväxten negativt med knappt 2%.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 490 miljoner kronor (1 528), med en justerad ebita-marginal på 18,1% (17,5).

Rörelseresultatet blev 1 324 miljoner kronor (1 362), väntat rörelseresultat var 1 329. Rörelsemarginalen var 16,1%( 15,6).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 379 miljoner kronor (1 411), väntat var 1 322, med en justerad rörelsemarginal på 16,7% (16,2).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -55 miljoner kronor (-49) och avser omstruktureringskostnader.

Resultatet efter skatt blev 980 miljoner kronor (1 362).

Det operativa kassaflödet uppgick till 718 miljoner kronor (549), en ökning med 31%.

Bolaget ger följande marknadsutsikter för andra kvartalet:

"Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2024, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet."

Vd Peter Nilsson kommenterar marginalutvecklingen i rapporten.

"Under ett antal kvartal har vi sett att flera marknadssegment uppvisar en mer dämpad utveckling. Samtidigt var vi tidigt ute med att anpassa de delar av koncernen som påverkas av den lägre efterfrågan. Vi ser det därför som ett styrkebesked att kunna visa upp en marginalförbättring trots lägre volymer under kvartalet. Vårt långvariga arbete med att förbättra
koncernens struktur kommer medföra att vårt marginalmål om 20 procent är väl inom räckhåll."

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig