Aktiespararna

Trotjänaren bakom Latours framgångssaga: ”Det är hjärtat”

Av Unga Aktiesparare
11 januari 20195 min lästid
Jan Svensson.
Latours börshistorik kan inte beskrivas på något annat sätt än succé sedan börsintroduktionen 1986. Portföljen är en blandning av både noterade och onoterade bolag. Efter 16 år på posten är det nästa höst dags för Latours VD Jan Svensson att lämna över tronen.

Jan Svensson tillträdde VD-posten 2003 efter att ha varit VD i det egna familjeföretaget som Latour köpt upp. Ett liknande skifte kommer att ske i september 2019 då Latourägda Fagerhults VD Johan Hjertonsson tar över stafettpinnen.

Sen 2003 är den största förändringen främst att de börjat fokusera på färre bolag och ökat lönsamheten. Jan Svensson menar att man gått från en spretig och helägd industrirörelse till mindre branscher och bättre bolagsfokus, vilket resulterat i bättre lönsamhet. Strategin är att investera i bolag och branscher de tror kommer växa globalt. Jan tonar ödmjukt ner sin roll i framgången och menar att han snarare har förvaltat de fina innehav som fanns där när han tog över.

Trotjänarna har stor andel

Latours investeringsportfölj med ett värde på cirka 70 miljarder kronor står på tre ben: helägda, delägda och börsportföljen. Den helägda innefattar precis vad den låter som, helägda bolag. Den är organiserad i fyra affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon. Dessa är industrirörelser som enligt Latour själva har starka positioner i respektive nisch. Den delägda står för mindre än en procent av det sammanlagda portföljvärdet och investerar i onoterade bolag.

Börsportföljen stod enligt förra årets årsredovisning för mer än 70 procent av det sammanlagda värdet och innehåller flera kända börsbolag. Lås- och dörrlösningsföretaget Assa Abloy är det största innehavet på närmare 30 procent av den totala investeringsportföljen och kom in som en avknoppning från Securitas under senare delen av 80-talet. Jan berättar att marknaden för traditionella mekaniska lås fortfarande är stark bland företagskunder och att digitala lås blivit allt starkare bland privata hushåll. Cirka en fjärdedel av Assas försäljningen går till privata hushåll och en stor andel är digitala lås och han tror att det på längre sikt kan bli stort med digitala lås även bland företag.

Ett annat börsbolag, Securitas, står för nio procent av det totala värdet och han beskriver det som hjärtat av Latour:

– Det var egentligen Securitas som blev startskottet för den resa som påbörjades på 80-talet och Securitas är verkligen ett bolag vi tycker mycket om.

Han beskriver vidare hur säkerhetsföretaget har en enormt spännande resa framför sig och genomgår en enorm förändring. Omställningen från att vara ett renodlat väktarbolag till den digitala övervakningens möjligheter har börjat. Omsättningen för den digitala marknaden, med alltifrån övervakningskameror till olika former av supporttjänster, ökar långsamt. Jan Svensson är dock tydlig med att väktarens roll inte kommer försvinna utan snarare bättre kunna kompletteras med det digitala.

Olika marknader

Ökande befolkning, digitalisering och miljö är några områden Jan nämner som viktiga för framtiden. 2011 köpte Latour upp delar av pantsystemsföretaget Tomra Systems som ett steg i ett ökat fokus på bolag med miljöinriktning. Förutom det traditionella pantsystemet för pantflaskor är Tomra också inriktade mot bland annat metall- och gruvdriftsåtervinning. Enligt Jan är den politiska viljan stor för att fler europeiska länder ska använda sig av pantsystem för plastflaskor med bland annat ett uttalat mål från EU-kommissionens sida. Det viktiga att komma ihåg i samband med detta är att varje lands marknad är unik vare sig det är inom EU eller inte. Tomra har etablerat sig i Australiens folkrikaste delstat New South Wales och där har matbutikerna ingen koppling till pantstationerna som vi har i Sverige.

– Där har vi hyrt några parkeringsplatser utanför butikerna och ställt upp våra pantstationer. Det positiva är att butiksägarna har börjat se fördelar då kunder handlar när de åker och pantar.

För att förbereda sig för en eventuellt kommande finanskris, likt den vi såg 2008, är Jan tydlig med hur en sådan bemöts bäst: inte ta på sig mer kostnader än nödvändigt, vare sig i hög- eller lågkonjunktur. Det viktiga tycker han är att avgöra om det verkligen är en kris eller enbart ett hack i kurvan. Vidare menar han att det är viktigt att ge personalen i Latourägda bolag stor operationell frihet och tro på deras planer för hur företagen bäst styrs.

Varför ska man investera i Latour?

– Du får ett aktivt ägande i ett ganska brett område av industrier till en väldigt låg förvaltningskostnad. Sen får du både onoterat, noterat och börsbolag med fantastisk kurshistorik. I Latour gör du inga snabba klipp men är du långsiktig är det bra. Vill du spara i aktier får du en sällsynt bra spridning med låg förvaltningsavgift.

FAKTA

Det här är Latour

VD: Jan Svensson.

Ordförande: Olle Nordström.

Hemsida: www.latour.se

Utdelning 2018: 2,25 SEK.

Urval innehav: Securitas, Assa Abloy och Fagerhult.

Skribent: Carl Törner/Stock Magazine.

IntervjuerLatour

Dela med dig